Real Time Analytics

Ściany konstrukcyjne – jakie materiały wybrać? [PRZEGLĄD]

Słowem wstępu:

O czym dziś chcę się z Tobą podzielić? Ten artykuł będzie dotyczył materiałów na ściany konstrukcyjne. Zacznę od początku. Najpierw omówię materiały. W kolejnym wpisie rodzaje ścian konstrukcyjnych. Później przedstawię rodzaje nadproży. Na końcu pokażę jak policzyć koszty i ile kosztuje metr kwadratowy ściany. Artykuł ten jest wprowadzeniem do zagadnienia ściany konstrukcyjnej. Zapraszam dalej!

Kilka osób radziło mi aby zmienić formę artykułów na bardziej oficjalne. Jednak zostanę przy tej, którą do tej pory używałem. Myślę, że forma „per Ty” jest bardziej odpowiednia dla bloga poradnikowego. Wracając do tematu.

Co w artykule ?

  • Czym jest ściana konstrukcyjna ?
  • Materiały wykorzystywane do budowy ścian konstrukcyjnych.
  • Zaprawy i kleje stosowane przy ich wznoszeniu.
  • Zasady, ważne przy murowaniu.

Podstawowe pojęcia

Ściana – jest to pionowa przegroda, która oddziela środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieli przestrzeń wewnątrz budynku. Ściany dzielą się na konstrukcyjne oraz działowe.

Ściana konstrukcyjna przenosi obciążenia własne i przejęte z innych elementów budynku np. z dachu, stropu na fundament. Z kolei ściana działowa oddziela pomieszczenia wewnątrz domu lub mieszkania. Nie przenosi obciążeń przejętych z innych części budynku, przenosi jedynie ciężar własny oraz ciężar tynku i okładzin (np. płytki ścienne). Zazwyczaj o niewielkiej grubości.

W budownictwie występują również ściany osłonowe. Nie mają funkcji nośnej, stanową jedynie przegrodę funkcjonalną i cieplną. Najczęściej są to ściany warstwowe w konstrukcjach szkieletowych (np. halach, magazynach).

Mur – jest to pionowa cześć budowli, wykonana z elementów ceramicznych murowanych na zaprawie, wykonana z betonu ze zbrojeniem (mur żelbetowy), kamienna lub z drewna naturalnego. Może istnieć samodzielnie jako część oddzielająca dostęp do jakiegoś miejsca (działki, zakładu) lub jako ściana w budynku.

Materiały wykorzystywane do budowy ścian konstrukcyjnych

Cegła ceramiczna

Element drobnowymiarowy o wymiarach długości 25 cm, szerokość 12 cm i grubość 6,5 cm, przeznaczony do wznoszenia ścian konstrukcyjnych oraz działowych, przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Asortyment jest bardzo obszerny i w sowim zakresie obejmuje cegły pełne, drążone i szczelinowe, dziurawki i kratówki oraz cegły klinkierowe. Składają się w głównej mierze z gliny, która wypalana jest w wysokiej temperaturze. Pierwsze cegły ceramiczne wypalane były już w III w p.n.e. Wcześniej w V wieku p.n.ne. w Egipcie i Mezopotamii cegły były suszone na słońcu. Proces wypalania podniósł znaczącą ich wytrzymałość. Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) zależy od rodzaju cegły i użytej zaprawy (spoiny) i wacha się w granicach 0,56 – 1,05 [W/m*K] dla warunków średnio-wilgotnych. Z powodzeniem stosowane w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Dziś już rzadko stosowane w budownictwie jednorodzinnym do wznoszenia ścian konstrukcyjnych. Pozostały jako materiał na kominy, oblicówki, zewnętrzne wymórówki ścian warstwowych.

W domu, w którym obecnie mieszkam ściany konstrukcyjne są wykonane jako murowane z cegły ceramicznej pełnej, natomiast ściany działowe wykonane są z cegły dziurawki, murowane na sztorc (na najwęższej krawędzi o szer. 6,5 cm).

Pustaki ceramiczne poryzowane

Należą do elementów ceramicznych średniowymiarowych, wypalane są z gliny z dodatkiem granulek polistyrenu, włókien celulozowych lub trocin co zwiększa ich izolacyjność cieplną (i powoduje tzw. poryzowanie – zwiększenie ilości porów w strukturze). Pustaki te posiadają pionowe otwory o powierzchni 20-50 % powierzchni przekroju poprzecznego. Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) 0,95 [W/m*K]. Wykorzystywane są do wnoszenia ścian konstrukcyjnych, z zewnętrznym ociepleniem oraz ścian szczelinowych. Murowane na zaprawę cementowo-wapienną, a także na cienkie spoiny lub piankę pistoletową. Boczne krawędzie łączone są na pióro i wpust (murowanie bezspoinowe). Charakteryzują się szybkością murowania. Posiadają wiele odmian, z większymi i z mniejszymi otworami, a teraz dostępne także z wkładkami z wełny mineralnej o zwiększonej izolacyjności cieplnej.

Bloczki silikatowe

Elementy murowe wykonywane z mieszaniny piasku kwarcowego i wapna, formowane pod odpowiednio dużym ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Są wrażliwe na działanie kwasów i wody. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi λ=0,55 [W/m*K] dla warunków powietrzno-suchych. Bloczki silikatowe służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych (o grubości minimum 24 cm i klasie wytrzymałości 15 MPa) oraz ścian działowych. Spoiny wykonuje się ze specjalnych zapraw i klejów, jako cienkowarstwowe o grubości spoiny 1,5-3 mm. Powszechnie stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Posiadają bardzo małą ilość porów, dlatego ich gęstość objętościowa jest bardzo duża. Tak jak wyżej, ściany konstrukcyjne z cegły silikatowej (mój film z drona na YT) wnoszone są jedynie z wykonaniem spoin poziomych, pionowe wiązanie stanowi pióro i wpust. Asortyment jest naprawdę szeroki, od drobnowymiarowych elementów po wielkie bloki o wymiarach 50x60x24 cm.

Bloczki z betonu komórkowego (gazobeton, suporeks)

To wyroby, które cieszą się największą popularnością wśród inwestorów, budujących domy jednorodzinne (do dwóch kondygnacji włącznie). Wykonywane z mieszaniny cementu, wapna i gipsu, formowane i poddawane działaniu wysokiego ciśnienia, temperatury i pary wodnej. Stosowane w pomieszczeniach o wilgotności większej od 60 % należy dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem wilgoci.   Charakteryzują się dużymi wymiarami długość 59 cm, szerokość i wysokość 24 cm oraz bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ=0,2-0,3 [W/m*K] ! W swojej praktyce spotkałem nawet o λ=0,11 [W/m*K] Tak niski współczynnik można osiągnąć dzięki dużej ilości porów w strukturze bloczka. Rozróżnia się kilka klas gęstości, ale najpopularniejszą jest klasa 500 lub 600 kg/m3.

Materiał ten można z powodzeniem stosować do budowy ścian konstrukcyjnych domów jednorodzinnych (o grubości minimum 24 cm i klasie wytrzymałości 25 MPa). Muruje się ją na zwykłą zaprawę cementowo-wapienną lub specjalny klej do murowania bloczków i cegieł silikatowych i z betonu komórkowego o grubości spoiny 1,5-3 mm. W zależności od producenta wykonuje się spoiny pionowe lub muruje bezspoinoiwo (łączone na piór i wpust). Z gazobetonu z odpowiednim ociepleniem można z powodzeniem budować domy pasywne. Asortyment jest nie mniej rozbudowany jak przy wcześniej opisanych materiałach. Występują bloczki ścienne, bloczki do ścian działowych, kształtki wieńcowe i nadproża.

Bloczki betonowe

Stosowane w obiektach podpiwniczonych, jako element murowy dla ścian fundamentowych i piwnicznych w całości lub w części pod powierzchnią terenu. Wymiary elementów to długość 36 cm, szerokość 24 cm, grubość 12-14 cm (zależnie od producenta). Charakteryzują się odpornością na wilgoć, lecz mają niski współczynnik przewodzenia ciepła λ=1,5-2 [W/m*K]. Są z powodzeniem stosowane w środowisku wilgotnym i kwaśnym. Produkuje się różne klasy wytrzymałościowe tj. M7,5, M15 i M20 [MPa]. Na ściany konstrukcyjne w budownictwie wykorzystywane są bloczki betonowe klasy min. M15 do M20. Murowane na klasyczną zaprawę cementową o grubości spoiny w przedziale 8-15 mm. Spoiny pionowe wypełnia się zaprawą, ich grubość nie powinna przekraczać 20 mm. Należy zadbać o poprawne wykonanie i pełne wypełnienie spoin poziomych i pionowych. Wtedy możemy mówić o poprawnie wykonanej ścianie i pełnym przeniesieniu obciążeń.

Beton

Z betonu wykonuje się ściany fundamentowe, ściany piwnic obiektów posadowionych na znacznych głębokościach, w miejscach o dużych obciążeniach na grunt, w gruntach słabo nośnych. Najczęściej wiąże się to z wykonaniem odpowiednio zaprojektowanego zbrojenia i wtedy mówimy już o żelbecie (betonie zbrojonym, w którym przekrój zbrojenia jest większy od 5 % powierzchni całego przekroju ściany). Beton to naturalny kamień wytworzony z połączenia wody, kruszywa i cementu w określonych ilościach zależnych od wymaganej klasy betonu. W domach jednorodzinnych z betonu wykonywane są fundamenty, wieńce i słupy. Dość często można spotkać pionowe usztywnienia z betonu, np. w ścianach murowanych z betonu komórkowego.

Kamień naturalny

W dzisiejszych czasach bardzo rzadko stosowany. Traktowany jako element ozdobny w murach, które stanowią ogrodzenia posesji, cokół elewacji (w formie płytek) lub element wykończenia nawierzchni (najczęściej granit na chodniki, podjazdy). W dawnych czasach często stosowany jako materiał na fundament i ściany konstrukcyjne i osłonowe pod budynki takie jak: zamki, mury obronne, wały, kościoły. Wyparty przez nowoczesne materiały i drewno. Podany tutaj w formie ciekawostki. Dziś niespotykany w powszechnym użytku.

Zaprawy i kleje stosowane przy wznoszeniu murów

Zaprawa budowlana – to mieszanina spoiwa (cementu lub wapna lub ich połączenia), kruszywa i wody oraz innych dodatków technologicznych (plastyfikatory, opóźniacze wiązania) przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń w konstrukcji murowej. Zaprawę można kupić jako suchą mieszankę do przygotowania na budowie lub zamówić w wytwórni betonu towarowego gotową, przeznaczoną do wbudowania.

Występują również zaprawy tynkarskie stosowane jako wyprawy lub gładzie do wyrównywania powierzchni oraz specjalne np. ognioochronne.

Zaprawy murarskie dzieli się na: zwykłe, lekkie, do cienkich spoin (kleje), specjalnego przeznaczenia (ogniochronne). Wyróżnia się zaprawy różnych klas wytrzymałości M8, M10, M12 (gdzie liczba po M… oznacza wytrzymałość na ściskanie w [MPa]).

Występują też gotowe zaprawy tynkarskie.

W zależności od użytego spoiwa można wyróżnić zaprawy: cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, gipsowo-wapienne, cementowo gliniane. W zaprawach stosuje się różne dodatki, np. poprawiające urabialność, wodoszczelność, uplastyczniające, przyspieszające lub opóźniające wiązanie.

Spoiwa mineralne to głównie: cement, wapno czy gips oraz spoiwa polimerowe. Wypełnienie stanowi drobnoziarnisty piasek lub granulki styropianu. Upłynnienie zaprawy osiąga się przez dodanie odpowiedniej ilości wody i dokładne wymieszanie gotowej mieszanki.

O czym należy pamiętać podczas murowania lub w trakcie odbioru robót od wykonawcy ?

Najważniejsze są przesunięcia o każdą warstwę. Górną warstwę bloczków lub cegieł wykonaj przesuniętą w stosunku dolnej o minimum 1/3 szerokości bloczka, maksimum o połowę. Ma to na celu zespojenie konstrukcji i uniemożliwienie przesuwania się cegieł lub bloczków między sobą.

Kolejną sprawą są poprawnie przewiązane i wyprowadzone narożniki. Należy sprawdzić czy są pod zadanym kątem (najczęściej to kąt prosty lub rozwarty). Następnie sprawdza się odchyłki od pionu, najlepiej wykonać do łatą lub poziomnicą o długości minimum 2 metrów.

Na koniec ma sprawdza się grubość spoin poziomych (dopuszczalna grubość w granicach 8-15 mm dla zapraw klasycznych oraz 1,5-3 mm dla zapraw i klejów cienkowarstwowych) i spoin pionowych (maksymalna grubość spoiny 20 mm, jeśli spoiny pionowe łączą się na pióro i wpust sprawdza się styk bloczków ze sobą i czy bloczki nie są od siebie oddalone więcej niż grubość pióra).

Kilka słów na koniec

Materiały ścienne na ściany konstrukcyjne stanowią dziś wielkie pole do popisu dla producentów i nie lada orzech do zgryzienia dla inwestorów. Często spotykam się z pytaniami: Jaki materiał na ściany konstrukcyjne wybrać ? Jak dobrać izolację cieplną ? Jak to policzyć pisałem wcześniej w artykule o izolacjach cieplnych. Inwestorzy mają kłopoty z wyborem. W tym artykule przedstawiłem najbardziej popularne materiały stosowane powszechnie do wznoszenia ścian konstrukcyjnych (i działowych). Kolejne artykuły dotyczyć będą konkretnych grup asortymentu. Będę publikował bardziej szczegółowe informację na temat powyżej wymienionych materiałów.

To jak trwała będzie Twoja ściana zależy od wielu czynników. Od rodzaju materiału, zaprawy, technologii wykonania, tynków i izolacji termicznej…

Jeśli masz pytania jestem do Twojej dyspozycji. Możesz do mnie napisać:

tomek@twojdommarzen.pl

Zapraszam również na Facebook’a: Twój Dom Marzeń ! Polub fanpage i bądź na bieżąco.

Dziękuję, że jesteście ze mną, zaproście znajomych, podzielcie się informacją o blogu na swoim Facebooku. Dołączcie do fanów i czytajcie, tak by żaden wykonawca nie wciskał wam kitu !

Pozdrawiam Tomek!

Podziel się swoim zdaniem na ten temat:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.