Real Time Analytics
Menu Zamknij

Ściany fundamentowe. Rodzaje i technologia wykonania [PORADNIK]

Dzień dobry 🙂

Wiosna w listopadzie 🙂 ? To możliwe, co widać za oknem. Piękna pogoda to nie tylko czas na spacery i porządki. To też czas wytężonych robót budowlanych. Taka pogoda umożliwia pracę na budowie Twojego Domu Marzeń. Dziś kontynuacja fundamentów. Artykuł poświęcony będzie ścianom  fundamentowym (materiały, wykonanie) i izolacją przeciwwilgociowym i termicznym tych ścian. O izolacjach tych pisałem już wcześniej, więc często będę odwoływał się do tego artykułu. Tam znajdziesz odpowiedzi na temat izolacji przeciwwilgociowych. Zapraszam do artykułu.

Czym zajmę się dziś?

  • Ściany fundamentowe żelbetowe monolityczne, wylewane na budowie (technologia wykonania),
  • Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych (technologia wykonania),
  • Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych,
  • Izolacja termiczna ścian fundamentowych.

Kilka słów wstępu

Najpopularniejszym sposobem wykonywania ścian bezpośrednio na fundamencie (ścian fundamentowych) jest ich murowanie z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Mogą też występować monolityczne ściany żelbetowe (z betonu zbrojonego wylewane w szalunku na budowie). Jednak w typowych warunkach gruntowych wylewanie ścian z betonu jest nieuzasadnione i nie potrzebne. Fundamentowe ściany żelbetowe wykonuje się w warunkach skomplikowanych, gdy obiekt jest podpiwniczony lub posadowiony poniżej zwierciadła wody gruntowej. Wtedy też beton powinien być wodoszczelny (minimum W12, gdzie liczba określa wartość parcia słupa wody i w tym przypadku to 12MPa) i dodatkowo zastosowana powinna być specjalna mieszanka polimerowo-cementowa chroniąca przed wodą wywołującą ciśnienie hydrostatyczne na powierzchnię ściany.

Żelbet znaczy monolit

Ściany fundamentowe wylewane z betonu wykonuje się we wcześniej przygotowanych szalunkach, z odpowiednim zbrojeniem według projektu konstrukcji. Należy pamiętać o wymaganej otulinie zbrojenia, prawidłowo wykonanym zbrojeniu wg dokumentacji oraz o zastosowaniu odpowiedniej klasy betonu. To oczywiste, lecz często doglądając budów zdarza się, że wykonawcy lub inwestorzy zapominają do pewnych elementach zbrojenia. To niedopuszczalne! Zawsze należy wykonywać elementy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacją projektową! Ściany fundamentowe monolityczne, wylewane na budowie stosuje się w gruntach o warunkach skomplikowanych, w miejscach gdzie ściany znajdują się poniżej zwierciadła wody gruntowej, na terenach, na których mogą występować lokalne podtopienia bądź zalania. Ponadto w budynkach posadowionych głęboko i podpiwniczonych. Najczęściej mają grubość 25 cm, a długość i wysokość zależną od głębokości posadowienia. Zbrojone są prętami o średnicach od 12 do 32 mm i strzemionami o średnicy 8 mm ze stali oznaczanej jako A-IIIN (RB500). Beton używany do ścian tego typu powinien być klasy nie mniejszej niż C20/25. Jeśli ściany te mają znaczną wysokość należy betonować je warstwowo, każdorazowo zagęszczając beton wibratorem pogrążanym (tzw. buława wibracyjna). Betonowania nie powinno się przerywać! Należy pamiętać o odpowiednim połączeniu wyżej opisanych elementów z fundamentem. W tym celu, z fundamentu wystawia się pręty zbrojeniowe z fundamentu co 1,5-2,0 m (zazwyczaj na pełną wysokość ściany, aż do wieńca), które łączy się ze zbrojeniem ściany i tak przygotowane betonuje.

Ściany żelbetowe w tle, a na pierwszym planie ściany murowane z bloczków.

Bloczek znaczy murowanie

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych wykonuje się na fundamencie, na wcześniej przygotowanej warstwie izolacji poziomej w postaci pasów z papy termozgrzewalnej, która zgrzana jest do fundamentu, zagruntowanego środkiem przeciwwilgociowym na bazie wody lub rozcieńczalników organicznych.

Więcej o izolacji wodochronnej w artykule: Jak poprawnie wykonać izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentów [PORADNIK].

Ściany murowane z bloczków betonowych są bardzo często stosowane. Głownie ze względu na łatwość i prostotę ich wykonania. Bloczki betonowe występują w różnych klasach wytrzymałości. Najczęściej wykorzystywane klasy bloczków betonowych to M15 i M20, gdzie liczba oznacza wytrzymałość na ściskanie betonu użytego do produkcji elementu murowego. Mają one następujące wymiary: długość 36 cm, szerokość 25 cm, grubość 12 lub 14 cm. Po poprawnym wykonaniu izolacji, na papę nakłada się odpowiednią ilość zaprawy cementowej i ustawia się bloczki betonowe, warstwa po warstwie, pamiętając o przesunięciu elementów między warstwami o co najmniej połowę długości bloczka. Spoiny poziome między bloczkami nie powinny być większe jak 22 mm, średnia grubość powinna wynosić od 10 do 15 mm, natomiast spoiny pionowe powinny mieć grubość od 10 do 20 mm (jednak nie więcej niż 22 mm). Wartości te wynikają z Polskiej Normy PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. Warstwy należy układać w poziomie, wysokość regulując ilością zaprawy i dobijać bloczki młotkiem gumowym. Każdorazowo należy sprawdzać poziom układanych bloczków za pomocą poziomnicy. Odchyłka powinna być nie większa niż 2 mm. Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych wykonuje się na wysokość około 50 cm nad poziomem terenu. Ściany mają wysokość 110 cm, od poziomu fundamentu. Tak wykonana ściana gwarantuje ochronę przed zalewaniem i podtapianiem posadzki w budynku mieszkalnym w warunkach wysokiego stanu zwierciadła wody gruntowej lub ulewnych deszczy. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych można z powodzeniem stosować w budynkach podpiwniczonych, posadowionych w gruntach spoistych czy na piaskach i żwirach. Wszystko zależy od projektu budowlanego Twojego Domu Marzeń i warunków panujących na działce.

Pionowa odchyłka ściany fundamentowej wykonanej z bloczków betonowych według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej powinna wynosić nie więcej niż 6 mm na łacie o długości 2 m!

Izolacja wodochronna ścian fundamentowych

Izolację przeciwwilgociową (lub przeciwwodną) można wykonać tak jak izolację fundamentów. Szczegóły znajdziesz w artykule: Jak poprawnie wykonać izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentów [PORADNIK]. Należy pamiętać o dokładnym połączeniu warstw izolacji i nachodzeniu na siebie warstw z fundamentu i ściany, aby połączenie byłą ciągłe i gwarantowało odpowiednią ochronę. Szczegóły powinny być opisane w projekcie konstrukcji budynku.

Izolacja cieplna ścian fundamentowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, należy wykonać izolację termiczną. Do jej wykonania można zastosować styropian o twardości minimum EPS 100 lub styrodur Aqua o twardości EPS 120. W zależności od wybranego materiału, izolację termiczną wykonujemy na różny sposób. O izolacji styropianem i poszczególnych krokach jej wykonania pisałem wcześniej w artykule:

Jak poprawnie wykonać izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentów [PORADNIK].

Płyty ze styroduru na ścianie fundamentowej.

Izolację z płyt ze styroduru należy wykonać według poniższej technologii:

  1. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej (w dwóch lub trzech warstwach nanoszonych krzyżowo) czekamy do jej wyschnięcia określoną przez producenta ilość czasu.
  2. Na tak przygotowaną powierzchnię ściany przyklejamy płyty ze stroduru Aqua EPS 120 o gr. min 8 cm, za pomocą kleju do styropianu lub specjalnej masy asfaltowej do klejenia płyt styropianowych. Styrodur jest nienasiąkliwy i nie odkształca się pod wpływem zmian temperatur. Należy pamiętać, aby kleić go odpowiednią stroną. Powierzchnia z rowkami odwadniającymi powinna być skierowana na zewnątrz ściany, w stronę gruntu.
  3. Po przyklejeniu izolacji termicznej nie trzeba wykonywać warstwy zbrojącej z siatką (tak jak jest to wymagane przy styropianie). Rowki w powierzchni płyt powinny być wolne od zabrudzeń, aby łatwiej odprowadzać nadmiar wilgoci oraz skraplającą się parę wodną do gruntu.
  4. Na zewnątrz (od strony gruntu), po wykonaniu izolacji układamy folię kubełkową i całość obsypujemy piaskiem zasypowym, ewentualnie tym co zostało wybrane w momencie wykopu. Należy pamiętać o obsypaniu na odpowiednią wysokość, aby nie przesadzić i żeby minimum jedna warstwa bloczków wystawała ponad powierzchnię gruntu. Będzie to chronić posadzkę budynku przed podtapianiem i zalewaniem (np. podczas ulewnych deszczy).
www.yetico.pl

Krótkie podsumowanie

Ściany fundamentowe tak jak fundamenty powinny być trwałe, solidne i dobrze zaizolowane przeciwwilgociowo. Należy zadbać o staranne połączenie wszystkich warstw izolacji. Powinny się one przenikać i łączyć w newralgicznych miejscach (styk ściany z fundamentem!). Ponadto należy zadbać o odpowiednie grubości spoin zarówno poziomych jak i pionowych oraz aby warstwy muru były w poziomie (z minimalną odchyłką). Po wykonaniu ścian fundamentowych i ich zasypaniu, na górnej powierzchni ściany (nad gruntem) należy wykonać kolejną warstwę poziomej izolacji przeciwwilgociowej, aby uniemożliwić podciąganie wody przez warstwy ścian położone wyżej. Wystarczy zagruntować ją roztworem izolacyjnym i położyć dwie warstwy papy termozgrzewalnej.

Mam nadzieje, że powyższe informację są zrozumiałe. Jeśli masz jakieś pytania zadaj je w komentarzu lub napisz do mnie e-mail. Trzymaj się ciepło i korzystaj z pogody aby podgonić pracę na budowie. Zapraszam na Facebook’a!

Pozdrawiam

Tomek 🙂

Podziel się swoim zdaniem na ten temat:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.