Real Time Analytics

Ściany fundamentowe. Rodzaje i technologia wykonania [PORADNIK]

Słowem wstępu:

Ściany fundamentowe to kolejny etap budowy Twojego Domu Marzeń. Wykonywany po wylaniu fundamentów wczesną wiosną. Ale wiosna w listopadzie 🙂 ? To możliwe, co widać za oknem. Piękna pogoda to nie tylko czas na spacery i porządki. To też czas wytężonych robót budowlanych. Taka pogoda umożliwia pracę na budowie Twojego Domu Marzeń. Dziś kolejny temat dotyczący przyziemia i fundamentów. Dziś postaram się przedstawić materiały i technologie wykonania ścian fundamentowych. Napiszę kilka słów o izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej tych ścian. Izolacje termiczne i cieplne szerzej opisane są w tym artykule. Do którego gorąco Cię zapraszam.

Czym zajmę się dziś?

  • Ściany fundamentowe żelbetowe monolityczne, wylewane na budowie (technologia wykonania),
  • Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych (technologia wykonania),
  • Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych,
  • Izolacja termiczna ścian fundamentowych.
Murarz
Murarz 🙂

Ściany fundamentowe – podstawowe informacje

Ściany fundamentowe to element konstrukcyjny częściowo zagłębiony w gruncie. Wykonuje się je bezpośrednio na fundamencie. Przenoszą obciążenia z wyższych części domu na fundament. Pewna ich część wystaje ponad grunt na wysokość 30-60 cm. Spójrz na poniższe zdjęcie:

Ściany fundamentowe
Ściany fundamentowe murowane z bloczków to typowe rozwiązanie w domach jednorodzinnych.

Najpopularniejszym sposobem wykonywania ścian fundamentowych jest ich murowanie z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Ściany murowane stosowane są w typowych warunkach gruntowych. W gruntach przepuszczalnych takich jak piaski czy żwiry. Można je stosować w budynkach podpiwniczonych jak i bez piwnicy.

Ściany fundamentowe mogą też występować monolityczne, żelbetowe. Żelbet to beton zbrojony prętami zbrojeniowymi. Do takich ścian używa się betonu klasy C16/20, C20/25, C25/30 (dawniej B20, B25, B30). Fundamentowe ściany żelbetowe wykonuje się w warunkach skomplikowanych, gdy obiekt jest podpiwniczony lub posadowiony poniżej zwierciadła wody gruntowej. Wtedy też beton stosowany na budowie powinien być wodoszczelny. Dodatkowo stosowane są izolacje wodochronne wykonane ze specjalnej mieszanki polimerowo-cementowej. Tzw. szlam chroniący przed wodą wywołującą ciśnienie hydrostatyczne na powierzchnię ściany.

Ściany fundamentowe – żelbet znaczy monolit

Ściany fundamentowe wylewane z betonu wykonuje się we wcześniej przygotowanych szalunkach, z odpowiednim zbrojeniem według projektu konstrukcji. Należy pamiętać o wymaganej otulinie zbrojenia, prawidłowo wykonanym zbrojeniu wg dokumentacji oraz o zastosowaniu odpowiedniej klasy betonu. To oczywiste, lecz często doglądając budów zdarza się, że wykonawcy lub inwestorzy zapominają do pewnych elementach zbrojenia. To niedopuszczalne! Zawsze należy wykonywać elementy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacją projektową!

Ściany fundamentowe monolityczne, wylewane na budowie stosuje się w gruntach o warunkach skomplikowanych, w miejscach gdzie ściany znajdują się poniżej zwierciadła wody gruntowej, na terenach, na których mogą występować lokalne podtopienia bądź zalania. Ponadto w budynkach posadowionych głęboko i podpiwniczonych. Najczęściej mają grubość 25 cm, a długość i wysokość zależną od głębokości posadowienia. Zbrojone są prętami o średnicach od 12 do 32 mm i strzemionami o średnicy 8 mm ze stali oznaczanej jako A-IIIN (RB500).

Beton używany do ścian tego typu powinien być klasy nie mniejszej niż C20/25. Jeśli ściany te mają znaczną wysokość należy betonować je warstwowo, każdorazowo zagęszczając beton wibratorem pogrążanym (tzw. buława wibracyjna). Betonowania nie powinno się przerywać! Należy pamiętać o odpowiednim połączeniu wyżej opisanych elementów z fundamentem. W tym celu, z fundamentu wystawia się pręty zbrojeniowe co 1,5-2,0 m (zazwyczaj na pełną wysokość ściany, aż do wieńca), które łączy się ze zbrojeniem ściany i tak przygotowane betonuje.

Ściany monolityczne i murowane
Ściany monolityczne w głębi zdjęcia, na pierwszym planie ściany murowane

Ściany fundamentowe murowane z bloczka

Przyziemie (ściany fundamentowe) z bloczków betonowych wykonuje się na fundamencie, na wcześniej przygotowanej warstwie izolacji poziomej. Przyjmuje ona postać pasów z papy termozgrzewalnej, która zgrzana jest do fundamentu, zagruntowanego środkiem przeciwwilgociowym na bazie wody lub rozcieńczalników organicznych.

Ściany murowane z bloczków betonowych są bardzo często stosowane. Głownie ze względu na łatwość i prostotę ich wykonania. Bloczki betonowe występują w różnych klasach wytrzymałości. Najczęściej wykorzystywane klasy bloczków betonowych to M15 i M20, gdzie liczba oznacza wytrzymałość na ściskanie betonu użytego do produkcji elementu murowego. Mają one następujące wymiary: długość 36 cm, szerokość 25 cm, grubość 12 lub 14 cm.

Po poprawnym wykonaniu izolacji, na papę nakłada się odpowiednią ilość zaprawy cementowej i ustawia się bloczki betonowe, warstwa po warstwie, pamiętając o przesunięciu elementów między warstwami o co najmniej połowę długości bloczka. Spoiny poziome między bloczkami nie powinny być większe jak 22 mm, średnia grubość powinna wynosić od 10 do 15 mm, natomiast spoiny pionowe powinny mieć grubość od 10 do 20 mm (jednak nie więcej niż 22 mm). Wartości te wynikają z Polskiej Normy PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Warstwy należy układać w poziomie, wysokość regulując ilością zaprawy i dobijać bloczki młotkiem gumowym. Każdorazowo należy sprawdzać poziom układanych bloczków za pomocą poziomnicy. Pozioma odchyłka
nie powinna być większa niż 2 mm na 1 mb ściany.

Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych wykonuje się na wysokość około 30-50 cm nad poziomem terenu. Trzeba pamiętać o strefie przemarzania gruntu. W polce mamy 4 strefy i budynki posadawia się na różnej głębokości. W Zielonej Górze i okolicach strefa przemarzania wynosi 80 cm dlatego ściany mają wysokość ok. 110 cm, od poziomu fundamentu. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych można z powodzeniem stosować w budynkach podpiwniczonych, posadowionych w gruntach spoistych czy na piaskach i żwirach. Wszystko zależy od projektu budowlanego Twojego Domu Marzeń i warunków panujących na działce.

Pionowa odchyłka ściany fundamentowej wykonanej z bloczków betonowych według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej powinna wynosić nie więcej niż 6 mm na łacie o długości 2 m!

Strefy przemarzania
Mapa Polski z podziałem na strefy przemarzania rys. Waldemar Mulhstein
Strefy przemarzania gruntu głębokości
Głębokości przemarzania gruntu w poszczególnych strefach rys. Waldemar Mulhstein

Izolacja wodochronna ścian fundamentowych

Izolację przeciwwilgociową (lub przeciwwodną) można wykonać tak jak izolację fundamentów. Należy pamiętać o dokładnym połączeniu warstw izolacji i nachodzeniu na siebie warstw z fundamentu i ściany, aby połączenie byłą ciągłe i gwarantowało odpowiednią ochronę. Szczegóły powinny być opisane w projekcie konstrukcji budynku.

Ściany fundamentowe -Izolacja cieplna

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, należy wykonać izolację termiczną. Do jej wykonania można zastosować styropian o twardości minimum EPS 100 lub styrodur Aqua o twardości EPS 120. W zależności od wybranego materiału, izolację termiczną wykonujemy na różny sposób. O izolacji styropianem i poszczególnych krokach jej wykonania pisałem wcześniej.

Izolacja cieplna ściany fundamentowej wykonana ze styroduru
Izolacja cieplna ściany fundamentowej wykonana ze styroduru

Podsumowując

Ściany fundamentowe tak jak fundamenty powinny być trwałe, solidne i dobrze zaizolowane przeciwwilgociowo i cieplnie. Należy zadbać o staranne połączenie wszystkich warstw izolacji. Powinny się one przenikać i łączyć w newralgicznych miejscach (styk ściany z fundamentem!). Ponadto należy zadbać o odpowiednie grubości spoin zarówno poziomych jak i pionowych oraz aby warstwy muru były w poziomie (z minimalną odchyłką). Po wykonaniu ścian fundamentowych i ich zasypaniu, na górnej powierzchni ściany (nad gruntem) należy wykonać kolejną warstwę poziomej izolacji przeciwwilgociowej, aby uniemożliwić podciąganie wody przez warstwy ścian położone wyżej. Wystarczy zagruntować ją roztworem izolacyjnym i położyć dwie warstwy papy termozgrzewalnej.

Mam nadzieje, że powyższe informację są zrozumiałe. Jeśli masz jakieś pytania zadaj je w komentarzu lub napisz do mnie e-mail. Trzymaj się ciepło i korzystaj z pogody aby podgonić pracę na budowie. Zapraszam na Facebook’a!

Pozdrawiam

Tomek 🙂

Podziel się swoim zdaniem na ten temat:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.