Real Time Analytics
Menu Zamknij

NADZÓR BUDOWLANY

W ramach posiadanych przeze mnie UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, pełnię samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Mój obszar działania to południowa część województwa lubuskiego, a w szczególności: Zielona Góra, Międzyrzecz, Świebodzin, Sulechów, Nowa Sól, Kożuchów, Krosno Odrzańskie.

Świadczę usługi w zakresie:

KIEROWNIK BUDOWY

-przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia,
-sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (układ i wymagana ilość zbrojenia, ułożenie izolacji, poprawne wykonanie stropu i konstrukcji dachu),
-prowadzenie dokumentacji budowy (dziennik budowy),
-przygotowanie dokumentacji do odbioru obiektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

-sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (na przykład zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania),
-kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
-sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
– potwierdzanie faktycznie
wykonanych robót oraz usunięcia wad,
– uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych,
-udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

Należy pamiętać, iż nie można łączyć funkcji Kierownika Budowy z funkcją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może powołać Inwestor lub też organ architektoniczno-budowlany w decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto Inspektor wymagany jest przy budowie obiektów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną: tomek@twojdommarzen.pl

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY !

Nasze realizacje:

NOWE ARTYKUŁY NA BLOGU: