Real Time Analytics
Menu Zamknij

Jak wykonać podłogę na gruncie ? [PORADNIK]

Dzień dobry wszystkim 🙂

Trochę czasu mnie nie było, ale wracam pełen energii i zwarty do działania!

Dziś zapoznam Cię z tajnikami dobrego wykonania podłogi na gruncie. Wcześniej pisałem o fundamentach i ścianach fundamentowych. Kolejnym etapem są ściany konstrukcyjne, ale z doświadczenia wiem, że łatwiej jest wykonać podkład pod podłogę na gruncie przed wymurowaniem ścian konstrukcyjnych. Więc dziś zapoznam Cię z tematem podłogi na gruncie.

Co w artykule:

 1. Podstawowe pojęcia i różnice między nimi.
 2. Jak przygotować podłoże gruntowe pod podłogę na gruncie ?
 3. Z czego składa się podłoga na gruncie ?
 4. Krok po kroku – etapy wykonywania podłogi na gruncie.

Kilka podstawowych pojęć rozjaśni nieco obraz sprawy:

Podłoga – jest to konstrukcja składająca się z kilku warstw ułożonych bezpośrednio na gruncie lub na stropie między kondygnacjami budynku. Składa się z podłoża, podkładu, izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej, a wierzchnią warstwą jest posadzka wykończona na różne sposoby (parkiet, panele, płytki ceramiczne, itp.)

Podłoże –  warstwa, na której opiera się podłoga. Może to być warstwa zagęszczonego piasku i betonu podkładowego w podłodze na gruncie, a także strop parteru lub strop pomiędzy kondygnacjami budynku. Podłoże powinno być odpowiednio mocne, wykonane z należytą starannością i w poziomie. Nie może być popękane i nie powinno się łuszczyć i kruszyć. Podłoże spełnia rolę podkładu pod posadzkę.

Posadzka – najwyżej położona warstwa podłogi, która stanowi jej wykończenie. Najczęściej stosowane materiały wykończeniowe posadzek to panele podłogowe, parkiet, wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne, kamień naturalny, itp. Posadzka powinna być estetyczna i łatwa do utrzymania czystości. Ponadto należy wykonać ją z materiałów trwałych, twardych i odpornych na ścieranie czy uderzenia i odkształcenia.

www.regiodom.pl

Jak przygotować podłoże gruntowe pod podłogę na gruncie ?

Wcześniej, bodajże nie wspomniałem o tym, że po wykonaniu ścian fundamentowych do wymaganego poziomu i odpowiedniej ich izolacji przeciwwilgociowej, wnętrze pomiędzy nimi należy wypełnić odpowiednim gruntem (zasypać). Najczęściej stosowany jest piasek zasypowy, drobny lub średni. Odpowiednio przesiany i przywieziony z kopalni. Należy zwrócić uwagę czy materiał ten nie zawiera domieszki gliny, która pod wpływem wilgoci rozmiękcza się i upłynnia. Na zasypanie ścian fundamentowych można również użyć materiału, który został wybrany z wykopu w celu wykonania fundamentów. Należy tylko zwrócić uwagę na stan tego gruntu, jego zawartość i należy określić jego przydatność do użycia. Jeśli sam masz z tym problem, poproś o radę swojego kierownika budowy. On powinien określić przydatność gruntu wydobytego z wykopu.

Podłoże pod podłogę na gruncie przygotowujemy podczas zasypywania pól pomiędzy ścianami fundamentowymi. Uzupełniając grunt, należy pamiętać o jego zagęszczaniu warstwami (w zależności od sposobu zagęszczenia i mocy zagęszczarki) o grubości 20 – 30 cm. Prawidłowe zagęszczenie podłoża pod podłogę na gruncie zapewnia brak osiadania i pękania podkładu betonowego, a także uzyskanie stabilnej i wytrzymałej konstrukcji podłogi Twojego Domu Marzeń.

W tym miejscu należy pamiętać, żeby przed wykonaniem podkładu prawidłowo (zgodnie z projektem) wykonać instalacje kanalizacyjne (tzw. podposadzkowe), które stanowią odprowadzenie nieczystości poza budynek, do zbiornika, przydomowej oczyszczalni ścieków lub do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Roboty instalacyjne należy wykonać przed wylaniem betonu i wykonaniu podkładu pod podłogę na gruncie. Rury kanalizacyjne prowadzone są bezpośrednio w gruncie.

Warstwy podłogi na gruncie

Oprócz wcześniej wspomnianej warstwy gruntu, podłoga składa się z jeszcze kilku bardzo ważnych elementów. Kolejnym z nich jest podkład betonowy, który układa się bezpośrednio na zagęszczonym gruncie. Warstwa podkładowa z betonu C8/10 lub z betonu C12/15 o grubości 15 – 25 cm (takiego jak na chudy beton pod fundamenty) wylewana jest bezpośrednio na zagęszczony piasek, pomiędzy górny bloczek betonowy, który stanowi szalunek dla betonu i ogranicza jego rozprzestrzenianie się. Przy zasypywaniu fundamentów należy zostawić od góry odkrytą (nie zasypaną) odpowiednią ilość wolnego miejsca ściany fundamentowej, tak aby można było swobodnie zmieścić wszystkie warstwy podłogi. Wynika to bezpośrednio z projektu, jakie warstwy i jakiej grubości będą wykonywane. Tak wykonany podkład jest warstwą konstrukcyjną, na której ułożone zostaną kolejne warstwy podłogi na gruncie.

Na wykonanym podkładzie wykonuje się warstwę izolacji przeciwwilgociowej w postaci warstwy roztworu wodnego masy dyspersyjnej (Ekor 74BT) lub grubej folii budowlanej o grubości minimum 0,20 mm.

Kolejną warstwą jest izolacja termiczna, zazwyczaj wykonywana z twardego styropianu podłogowego EPS 200 lub z twardej wełny mineralnej. Osobiście ja postawił bym na styropian z jednej prostej przyczyny. Styropian jest bardzo mało nasiąkliwy i wybacza ewentualne błędy wykonawcze. Nie poprawne wykonanie i zabezpieczenie izolacji z wełny mineralnej, jej duża nasiąkliwość, skutkuje poważną wilgocią w domu. Ciężko i bardzo długo usuwa się zawilgocenie z gotowej podłogi. Efektem zawilgocenia mogą być spaczone panele podłogowe lub inne drewniane wykończenia posadzek, a także wykwity pleśni na ścianach na styku podłogi ze ścianą.

Bardzo często przed wykonaniem izolacji cieplnej, na podkładzie wykonuje się i rozmieszcza instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania oraz wodne.

Z reguły grubość izolacji termicznej mieści się w przedziale 10 – 20 cm. Jest to zależne od wymaganego stopnia izolacyjności przegrody budowlanej, tzn. ilości ciepła jaką przegroda jest w stanie uwolnić. W domach pasywnych można spotkać się z izolacją o grubości 30 cm i więcej, a wykonywana jest w całości, bez przecinania jej ścianami, w dodatku ze szkła piankowego (materiału drogiego lecz o bardzo wysokim oporze cieplnym i niskim współczynniku lambda). Przy układaniu materiałów izolacyjnych należy zadbać o szczelne wykonanie połączeń i styku płyt, aby w maksymalnym stopniu wyeliminować mostki cieplne.

Na tak przygotowanej warstwie izolacji termicznej wykonuje się kolejną warstwę izolacji przeciwwilgociowej. W tym miejscu stosujemy wyżej wspomnianą, folię budowlaną, o grubości minimum 0,20 mm. Jest ona odporna na warunki atmosferyczne oraz na uszkodzenia mechaniczne, które mogą wystąpić przy wykonywaniu posadzki. Ponadto taką izolację wykonuje się bardzo szybko, wystarczy rozłożyć pasy folii, pamiętając o odpowiednim zakładzie łączonych elementów i już można przystąpić do wykonywania posadzki.

Górną warstwę podłogi na gruncie stanowi posadzka. Wykonuje się ją jako warstwę betonu o grubości 5 – 7 cm. Ma za zadanie ochronić warstwę izolacji termicznej oraz zapewnić współpracę wszystkich elementów podłogi. Należy zadbać o staranność jej wykonania oraz aby była w poziomie. Ułatwi to późniejszą pracę nad wykończeniem posadzki i wyeliminuje wykonanie dodatkowych warstw, które miałyby zniwelować ewentualne różnice wysokości i wyprowadzić poziom. Na tak przygotowanej posadzce wykonuje się warstwę wykończeniową w zależności od rodzaju pomieszczenia i sposobu jego użytkowania. Przykładami wykończenia posadzki mogą być panele podłogowe (tzw. podłoga pływająca), parkiet (tzw. deska barlinecka), okładziny z płytek ceramicznych lub kamieni naturalnych. Elementów wykończenia posadzki jest wiele. Napiszę o wszystkich z nich w osobnym artykule.

 1. Grunt rodzimy.
 2. Ława fundamentowa z izolacją przeciwwilgociową.
 3. Ściana fundamentowa z izolacją przeciwwilgociową.
 4. Izolacja przeciwwilgociowa pod ścianą konstrukcyjną (dwie warstwy papy).
 5. Podłoże gruntowe podłogi na gruncie (piasek średni zagęszczony warstwami).
 6. Podkład betonowy z betonu (warstwa konstrukcyjna podłogi na gruncie).
 7. Warstwa izolacji przeciwwilgociowej (folia budowlana gr. 0,20 mm).
 8. Izolacja termiczna podłogi (twardy styropian podłogowy min. o gęstości EPS 100).
 9. Warstwa izolacji przeciwwilgociowej (folia budowlana gr. 0,20 mm).
 10. Podkład pod posadzkę (jastrych betonowy, podkład z betonu gr 5 – 7 cm).
 11. Ewentualna warstwa wyrównawcza posadzki (wylewka samopoziomująca, klej do płytek, podkład z XPS pod panele podłogowe).
 12. Warstwa wykończeniowa posadzki (np. płytki ceramiczne, panele podłogowe).
 13. Cokół, listwa przypodłogowa maskująca dylatację, pomiędzy posadzką, a ścianą.

Jak wykonać podkład podłogi na gruncie ?

Choć artykuł opisuje wszystkie elementy podłogi na gruncie, od warstwy konstrukcyjnej, aż po warstwy wykończeniowe, na tym etapie budowy (ściany fundamentowe) należy wykonać tylko podkład betonowy, który stanowi warstwę konstrukcyjną. Kolejne prace nad podłogą będą wykonywane równocześnie z późniejszymi etapami prac na budowie. I tak, izolacja termiczna podłogi na gruncie wykonywana będzie w momencie przykrycia budynku dachem lub co najmniej stropem kondygnacji, aby nie dopuścić do zalania jej przez wody opadowe.

 1. Zasypujemy pola (przestrzenie) pomiędzy ścianami fundamentowymi, uprzednio odpowiednio zaizolowanymi, do wymaganej wysokości, zależnej od grubości poszczególnych warstw podłogi na gruncie, wynikającej z projektu. Grunt do przestrzeni pomiędzy ścianami można wsypywać przy użyciu kołowej koparko-ładowarki lub ręcznie, przy użyciu taczki. Wsypany grunt, należy rozkładać warstwami, przy użyciu łopat i grabi.
 2. Podczas zasypywania, grunt umieszczany pomiędzy ścianami odpowiednio zagęszczamy, przy użyciu zagęszczarki spalinowej o określonej mocy i sile zagęszczania. Należy zwrócić uwagę na siłę zagęszczarki z jaką działa na grunt, aby dobrać odpowiednią grubość warstwy. Najczęściej grunt zagęszczamy w warstwach o miąższości z przedziału 20 – 30 cm. Grubsze warstwy gruntu będą zagęszczone niedokładnie i po jakimś czasie nastąpi ich samoczynne dogęszczenie co skutkować będzie osiadaniem podłogi i jej zarysowaniem.
 3. W tym momencie wykonujemy podposadzkowe instalacje kanalizacyjne, wyprowadzając wpusty urządzeń na odpowiednia wysokość. Całość instalacji znajdować ma się w gruncie pod podkładem betonowym.
 4. Na zagęszczonym gruncie (z wykonaną instalacją kanalizacyjną) należy ułożyć warstwę betonu podkładowego klasy C8/10 lub C12/15, pamiętając aby zachować liniowość płaszczyzny podkładu i aby gotowe podłoże było w poziomie. Jest to bardzo ważne, ze względu na później wykonywane warstwy podłogi na gruncie.
 5. Tak przygotowane podłoże należy pielęgnować, w atmosferze wysokich temperatur polewać wodą, aby zminimalizować skurcz betonu. Pamiętać trzeba, że część wody zarobowej zostanie wchłonięta przez grunt. W atmosferze niskich temperatur beton należy chronić przed utratą ciepła i gwałtownym ochłodzeniem w pierwszych dniach od wykonania podłoża.
 6. Na tym etapie prac to wszystko co należy przygotować pod podłogę na gruncie. Kolejne etapy jej wykonania będą możliwe do zrealizowania w późniejszych etapach budowy Twojego Domu Marzeń.

Zdjęcie poglądowe, na którym widać zagęszczone podłoże gruntowe, częściowo już zalane betonem, widać również instalacje podposadzkowe gotowe oraz w trakcie wykonywania.

Jak sprawdzić poprawność wykonanych warstw ?

 1. Można sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu pod podkładem betonowym. W tym celu potrzebne będzie badanie gruntu lekką płytą dynamiczną.
 2. Grubość wykonanego przez wykonawcę podkładu można sprawdzić przez nawiercenie go w kilku miejscach wiertarką z udarem zaznaczając na wiertle głębokość na jaką się zagłębia, a potem zmierzyć i porównać z projektem.
 3. Przy izolacji przeciwwilgociowej sprawdzić należy zakład foli (warstwa na warstwę przy styku dwóch warstw) oraz zakład folii na mur, tak by po wykonaniu posadzki było widać fragmenty foli.
 4. Izolacja ze styropianu nie powinna mieć ubytków, powinna być wykonana na całej powierzchni, bez dużych szczelin pomiędzy płytami.
 5. Należy pamiętać, aby wykonawca zastosował taśmę dylatacyjną z pianki wokół krawędzi posadzki, które stykają się ze ścianami.
 6. Według Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót z Instytutu Techniki Budowlanej z 2014 roku, dopuszczalna odchyłka pozioma gotowej posadzki betonowej na łacie długości 2 m nie powinna przekraczać 3 mm. Wyższe odchyłki to sprawa uznania stron wykonawca-inwestor. Jak to sprawdzić ? Łatę przykłada się do gotowej posadzki i obserwuje czy szczelina pomiędzy łatą, a posadzką jest większa lub mniejsza od wskazanych 3 mm.
 7. Jeśli nie ma możliwości sprawdzenia czy wszystkie warstwy zostały wykonane tzn. czy jest folia, styropian i odpowiednia grubość betonu. lub wykonawca nie jest sprawdzony i rzetelny, trzeba rozkuć lub wyciąć fragment podłogi i sprawdzić jej wykonanie.

Podsumowanie

Co jest najważniejsze i o czym należy pamiętać przed wszystkim ? O dokładnym zagęszczeniu podłoża gruntowego, na którym wykonana będzie podłoga na gruncie oraz o prawidłowym wypoziomowaniu warstw. Tak by różnica wysokości podłoża nie przekraczała 3 – 5 mm w skrajnych punktach pomiarowych. Te dwa czynniki (poza izolacją termiczną) determinują prawidłowe wykonanie podłogi na gruncie. Ponadto prawidłowo wykonana izolacja przeciwwilgociowa i termiczna gwarantuje spokój i „ciepłe stopy” na długie lata.

W razie pytań i wątpliwości jestem do dyspozycji tomek@twojdommarzen.pl . Polecam się i do następnego czytania.

P.S. Ponadto zapraszam na profil Twój Dom Marzeń na Facebook’u, gdzie publikuje ciekawe wzmianki, porady i zdjęcia z „lotu ptaka”.

Pozdrawiam gorąco !

Tomek

Podziel się swoim zdaniem na ten temat:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.