Real Time Analytics

Jak wykonać izolacje przeciwwilgociowe i cieplne fundamentów?

Słowem wstępu:

Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne najniżej położonych cześć domu należy wykonać bardzo precyzyjnie. Źle wykonane mogą przysporzyć wielu kłopotów w późniejszym użytkowaniu obiektu. Podciąganie wilgoci z gruntu oraz przemarzanie ścian fundamentowych położonych wyżej, może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji obiektu. Zależnie od materiału, z którego wykonane są ściany zniszczenia będą większe lub mniejsze. Przykładowym zniszczeniem może być łuszczący się i odpadający tynk, wykwity pleśni, nieprzyjemny zapach. Dlatego już na początku budowy wodzie mówimy stanowcze nie. Zadbaj o należyte wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych fundamentów, a uchronisz się przed nieprzyjemnościami. To już trzeci artykuł o fundamentach. Wcześniej pisałem o:

Dziś skupię się na izolacjach wodochronnych oraz cieplnych fundamentów i ścian fundamentowych. W kolejnych artykułach omówi koszty wykonania fundamentów oraz materiały na ściany fundamentowe Twojego Domu Marzeń.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome

Dzielą się w zależności od pełnionych funkcji na:

 • izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony budynków przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia hydrostatycznego, takie jak izolacja lekka i średnia.
 • izolacje przeciwwodne przeznaczone do ochrony budynków przed działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne. Na przykład budynki posadowione poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej lub w gruntach spoistych), izolacja ciężka.

Izolacje przeciwwilgociowe – lekka i średnia

Występują w budynkach posadowionych na piaskach i żwirach, w gruntach przepuszczalnych. Do ich wykonania stosuję się izolacyjne masy powłokowe oparte na:

 • rozcieńczalniku organicznym (asfaltowe, asfaltowo-kauczukowe, polimerowe np. Asfredol 682, Icopal Siplast Primer),
 • wodzie (masy dyspersyjne np. Torggler EKOR 74BT).

Należy zapoznać się z instrukcją producentów w kwestii ustalenia ilości warstw nakładanych na izolowany element. Minimalna ilość warstw to dwie lub trzy warstwy. Pamiętaj aby ściana czy fundament były czyste, niepylące i w przypadku mas dyspersyjnych lekko wilgotne.

Oprócz materiałów w formie płynnej i półpłynnej można również z powodzeniem stosować materiały rozwijane z rolki. Najczęściej są to papy zwykłe (na osnowie z włókna szklanego), asfaltowe papy termozgrzewalne, membrany samoprzylepne (Pecithene, Mapathene SA) czy również folie izolacyjne z polipropylenu i PVC. Materiały rolowe są często wykorzystywane w izolacji budynków podpiwniczonych, jak i niepodpiwniczonych, a także posadowionych w gruntach spoistych. Pełnią one rolę izolacji lekkiej oraz ciężkiej. Należy zadbać o staranne wykonanie każdego rodzaju izolacji. Niektóre z wymienionych wyżej aby w pełni wykorzystały swoje właściwości izolacyjne muszą mieć odpowiednio przygotowane podłoże. Powinno być gładkie, suche, odpylone i w niektórych przypadkach odpowiednio zagruntowane np. roztworem na rozcieńczalniku organicznym.

Izolacja przeciwwilgociowa ciężka

Do jej wykonania stosuje się mineralne powłoki uszczelniające w postaci gotowych mieszanin cementu, piasku i domieszek chemicznych. Sprzedawane są w gotowych workach, przygotowane do wymieszania z niewielką ilością wody na budowie. Po wymieszaniu z wodą osiągają konsystencje umożliwiającą nakładanie pędzlem lub szczotką. Tworzą warstwę ochronną o grubości 1 mm. Należy nakładać minimum dwie warstwy lub stosować się do wskazań producenta na opakowaniu. Przykładami mogą być wszelkie masy izolacyjne takie jak Atlas Woder Duo, Ceresit CR65, Antol Aquaproof, Antol Flexistar czy Flexi K2. (Wszystkie trzy od firmy Torggler). Cechują się dobrą urabialnością i łatwym sposobem nanoszenia na powierzchnie. Z reguły stosowane są na pionowych ścianach fundamentowych.

Do wykonywania izolacji ciężkich ścian fundamentowych, ścian piwnic czy też samych fundamentów stosuje się również materiały rolowe opisane wyżej. Na przygotowaną ścianę, suchą, odpyloną i zagruntowaną np. Icopal Siplast Primer wykonuje się izolację z jednej lub dwóch warstw asfaltowej papy termozgrzewalnej lub z membran samoprzylepnych. Poprawnie wykonana izolacja cechuje się wysoką odpornością na wodę oraz na uszkodzenia mechaniczne (np. szkło lub kamienie).

Izolacje pionowe wykonuje się na całej powierzchni ścian i fundamentów, które mają kontakt z podłożem gruntowym tak na zewnątrz jak i wewnątrz budynku przed zasypaniem ścian.

Izolacja pozioma

Najczęstszym sposobem wykonywania izolacji poziomych jest umieszczenie warstwy papy lub foli pomiędzy elementami murowanymi, a fundamentem i wyżej pomiędzy ścianą fundamentową, a docelową ścianą konstrukcyjną. Wykonując i odpowiednio łącząc izolację pionową wraz z poziomą uzyskujesz jednolitą warstwę izolacyjną Twojego Domu Marzeń. Należy zadbać o połączenie wszystkich warstw ze sobą aby na długie lata zapomnieć o wilgoci.

Izolacja pozioma
Warstwa papy na fundamencie. http://www.chemall.pl/izolacja-pozioma/

Izolacja cieplna fundamentów i ścian fundamentowych

Do izolacji termicznej fundamentów i ścian fundamentowych wykorzystuje się płyty styropianowe o twardości minimum EPS 100 lub płyty ze styroduru o twardości EPS 120. Materiał ten jest bardziej odporny na ciężkie warunki gruntowe, jego zwiększona gęstość ma wpływ na jego twardość i trwałość. Wykonując izolację z tego rodzaju styropianu możesz być spokojny o uszkodzenia mechaniczne, gdyż jest na nie odporny. Materiał ten z powodzeniem wykorzystuje się również na posadzki.

Aby poprawnie współpracował on z gruntem należy zabezpieczyć go od strony zewnętrznej poprzez zatopienie siatki zbrojącej na klej i ponowne zagruntowanie środkiem na rozcieńczalniku organicznym lub masą dyspersyjną. Należy chronić nieosłonięte elementy styropianowe przed produktami ropopochodnymi gdyż wszelkie roztwory na bazie ropy czy inne rozcieńczalniki w kontakcie ze styropianem powodują jego zniszczenie poprzez rozpuszczenie. Zaletami twardych styropianów lub płyt ze styroduru frezowanego jest fakt, że nie są nasiąkliwe, są odporne na działanie wilgoci, którą usuwają poprzez kanaliki umieszczone na powierzchni płyt, z reguły są bardzo dobrze wykonane i trzymają wymiar co ułatwia montaż.

Izolacja cieplna
Płyty ze styroduru idealnie nadają się na izolację cieplną ścian fundamentowych.

Folia kubełkowa

Jest to warstwa izolacji mechanicznej, która odseparowuje izolację wodochronną i termiczną od warstw gruntu. Jest bardzo wytrzymała i nie ulega zniszczeniu. Z powodzeniem również pozwala ścianie oddychać i usunąć nadmiar wilgoci. Przy montażu należy pamiętać o poprawnym jej ułożeniu tzn. kubełki powinny przylegać do ściany, tworząc pustkę powietrzną. Natomiast zewnętrzna gładka strona z wgłębieniami przeznaczona jest do kontaktu z gruntem. Jeśli izolacja z foli kubełkowej zostanie źle położona może skutkować to gromadzeniem się wody na ścianie fundamentowej. Woda ta podczas mrozów może niekorzystnie wpływać na wytrzymałość całej konstrukcji. Nagromadzona woda nie odparuje i zamarzając zwiększy swoją objętość, a to spowoduje uszkodzenie warstwy izolacji termicznej i samej foli kubełkowej.

Folia kubełkowa jako mechaniczna ochrona izolacji cieplnej
Folia kubełkowa stanowi mechaniczną ochronę dla izolacji cieplnej.

Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne – krok po kroku

 1. Wykonujemy fundament i izolujemy jego powierzchnię np. wykonując izolację Icopal Siplast Primer.
 2. Na zaizolowanym fundamencie przed przystąpieniem do murowania wykonujemy izolację poziomą z papy lub z membrany samoprzylepnej w miejscu gdzie ma powstać docelowa ściana fundamentowa.
 3. Po zakończeniu murowania, ścianę należy odpylić, oczyścić z resztek zbędnej zaprawy i w zależności od technologii wykonać wyżej wymienioną izolację wodochronną. Należy pamiętać o dokładności, wymaganych czasach schnięcia poszczególnych warstw, czy kierunku ich nakładania. Na przykład: zagruntować ścianę roztworem Icopal Siplast Primer i po wyschnięciu wykonać docelową izolację z papy termozgrzewalnej na stronie zewnętrznej, a wewnątrz obiektu wykonać w trzech warstwach izolację z użyciem np. masy dyspersyjnej Ekor 74 BT lub na zewnętrznej części ściany wykonać w dwóch warstwach izolację z użyciem Asfredolu 682.
 4. Po wykonaniu izolacji wodochronnej możemy przystąpić do wykonania izolacji termicznej na zewnętrznej stronie ściany. Na zaprawę klejową do styropianu lub specjalny klej montażowy w postaci piany przyklejamy na wcześniej wykonaną izolację wodochronną płyty styropianowe EPS 100 lub płyty ze styroduru EPS 120 (np. Yetico Aqua). Po przyklejeniu na tak przygotowanej izolacji wykonujemy warstwę zbrojącą z kleju do przyklejania siatki, w który zatapiamy siatkę z włókna szklanego.
 5. Po wyschnięciu kleju należy usunąć jego nadmiar za pomocą szpachli i odpylić powierzchnię ściany. Na tak przygotowanej powierzchni nakładamy jedną warstwę Icopal Sipolast Primer, Asfredol lub Ekor 74 BT. Po wyschnięciu, układamy folię kubełkową (kubełkiem do ściany) i zasypujemy fundamenty wraz ze ścianami do wymaganej wysokości.
 6. Przed przystąpieniem do murowania ścian wyższej kondygnacji wykonujemy ponownie izolację poziomą z papy lub membrany tak by wszystkie warstwy były ze sobą połączone. Dopiero po wykonaniu izolacji poziomej można przystąpić do murowania ścian wyższych kondygnacji.
Przekrój i widok izolacji ścian i fundamentów
Przekrój i widok poszczególnych warstw izolacyjnych ścian fundamentowych i fundamentu. www.yetico.com
 1. Grunt rodzimy.
 2. Podłoże gruntowe bezpośrednio przy ścianie fundamentowej.
 3. Ława fundamentowa.
 4. Papa termozgrzewalna jako izolacja przeciwwilgociowa pozioma ławy fundamentowej.
 5. Roztwór asfaltowy jako izolacja przeciwwilgociowa pionowa ściany fundamentowej.
 6. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ściany fundamentowej.
 7. Styrodur (izolacja termiczna).
 8. Izolacja mechaniczna (folia kubełkowa).

Podsumowanie

Na poprawnie wykonane izolacje przeciwwilgociowe jak i termiczne fundamentów i ścian fundamentowych składa się wiele czynników. Począwszy od dokładności wykonania samych elementów, poprzez odpowiednie ich przygotowanie, wybór materiałów izolacyjnych, wykonania izolacji wodochronnej, na izolacji cieplnej kończąc. Jest to bardzo ważny element w całej układance (wszystko jest ważne i ma znaczenie tym bardziej jeśli robimy to dla siebie). Wykonując poprawnie wszystkie opisane wcześniej kroki możesz spać spokojnie i mieć pewność, że dokładnie wykonałeś izolację. Unikniesz w ten sposób późniejszych zmartwień takich jak podciąganie wody, skraplająca się para wodna na ścianie, zawilgocenia i odpadanie tynku, łuszczenie się farby, zawilgocone podłogi, czy pleśni i grzyby.

Twój Dom Marzeń zasługuje na poprawnie wykonaną izolację wodochronną i termiczną fundamentów i ścian fundamentowych.

Pozdrawiam serdecznie,

Tomek 🙂

Podziel się swoim zdaniem na ten temat:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.