Real Time Analytics

Witaj w artykule podsumowującym fundamenty.

Zacząłeś budowę, ale zastanawiasz się ile mogą kosztować poszczególne etapy ? Po omówieniu, każdego elementu będę publikował artykuł, w którym podsumuje koszty danego etapu.

Ile kosztują fundamenty Twojego Domu Marzeń ?

Trochę czasu zajęło mi napisanie tego artykułu, więc zapraszam do przeczytania go w całości. Będzie mi miło jeśli znajdziesz czas i podzielisz się komentarzem na jego temat pod tym wpisem.

Wcześniej pisałem o:

-wykopach fundamentowych,

-rodzajach i sposobach wykonania fundamentów,

-izolacji wodochronnej i termicznej fundamentów i ścian fundamentowych.

W artykule znajdziesz podstawowy kosztorys wykonania wszystkich niezbędnych prac obejmujących przyziemie.

Założenia do obliczeń:

 • wykop wąskoprzestrzenny, fundamenty wykonywane bezpośrednio w gruncie bez szalunku,
 • podkład pod fundamenty wykonany z betonu C8/10 o grubości 10 cm,
 • ława fundamentowa o wysokości 40 cm i szerokości średniej 60 cm, wykonana z betonu C20/25,
 • zbrojenie fundamentu wykonane ze stali RB500 jako „belka” z prętów 4Φ12 i strzemion Φ6 co 20 cm,
 • izolacje wodochronne fundamentów w dwóch wariantach (opis w tekście).

W zależności od rodzaju posadowienia określonego w projekcie konstrukcyjnym Twojego Domu Marzeń kolejność punktów 1 i 2 może być zamieniona. Jeśli do wykonania są ławy fundamentowe i nieliczne stopy fundamentowe polecam w pierwszej kolejności zaprosić geodetę, a później wykonać wykop wąskoprzestrzenny. Natomiast gdy do wykonania jest płyta fundamentowa najpierw wykonaj wykop, a dopiero w drugiej kolejności wyznacz główne osie budynku. Tak będzie łatwiej.

Prace geodezyjne

Do prac geodezyjnych zalicza się wytyczenie obiektu w terenie. Koszty tych prac zależą od ilości osi konstrukcyjnych i głównych punktów budynku. Najlepiej wybrać takiego geodetę, który kompleksowo poprowadzi Twoją budowę. Wykona mapę do celów projektowych (jeśli jeszcze jej nie masz), wytyczy obiekt w terenie, następnie na fundamentach wykona oznaczenia osi, niezbędne do murowania. Koszty prac geodezyjnych są różne, ale kształtują się bardzo podobnie. Koszt wykonania mapy do celów projektowych mieści się w granicach 500-800zł, wytyczenie granic działki to ok. 50-100zł za punkt graniczny, wyznaczenie osi głównych budynku to koszt w granicach 100-150zł za jedną oś. Kolejne etapy uzgadniane są z geodetą, który odwiedzi Twoją budową kilka razy, aby obiekt wykonany był poprawnie i bez odchyłek. Poproś obsługującego Cię geodetę o wyznaczenie na działce punktu o znanej wysokości (tzw. reper), abyś mógł wykonać wykop na odpowiedniej głębokości (z reguły przy użyciu niwelatora można osiągnąć dokładność do 1cm).

Wykop pod fundament

Kolejnym etapem jest wykonanie wykopu fundamentowego. Jeśli nie jest on zbyt rozległy można wykonać go ręcznie lub skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy, dysponującej koparką lub koparko-ładowarką. Co do zasady przyjmuje się efektywność ww sprzętu na ok. 30m3/h. Koszt jednej roboczogodziny pracy koparki kształtuje się na poziomie 120-160zł. Dodatkowym wydatkiem jest koszt związany z dojazdem maszyny na plac budowy wahający się w granicach 2,5-4zł za 1 km płatny zazwyczaj podwójnie.

Łatwo możesz oszacować koszty wykopu. Przyjmując odpowiednie dane oblicz objętość wykopu i wyznacz orientacyjny czas pracy. Z kosztami dojazdu nie ma problemu. Znając odległość od bazy sprzętu do placu budowy możesz obliczyć koszty dojazdu.

PRZYKŁAD:

Dane do obliczeń:

 • do wykonania jest 100mb ław fundamentowych,
 • głębokość posadowienia to 1,5m poniżej istniejącego poziomu terenu,
 • podkład pod fundament z „chudego betonu” o grubości 0,1m,
 • średnia szerokość ławy fundamentowej to 0,6m.

Obliczenia kosztów wykopu

 1. Objętość gruntu do usunięcia: 100m * (1,5m+0,1m) * 0,6m = 100 * 1,6 * 0,6 = 96m3
 2. Czas pracy sprzętu: 96m3 : 30m3/h = 3,2h + 30% (przestawianie) = 3,2 + 0,96 = 4,16h (zaokrąglam w górę do 5h)
 3. Koszt dojazdu: 15km * 2 * 3zł/km = 90zł
 4. Koszt pracy sprzętu: (5h * 150zł/h) + 90zł = 750zł + 90zł = 840zł
 5. Podatek VAT (23%): 840zł * 0,23 = 194zł
 6. Razem: 840zł + 194zł = 1034 zł

Podkład fundamentowy „chudy beton”

Przed ułożeniem zbrojenia i wykonaniu fundamentów w wykopie poleca się wykonać podkład grubości minimum 10 cm, pod docelowym fundamentem.

Dlaczego jest potrzebny ? Zmniejsza wymaganą otulinę zbrojenia z 7,5cm (6cm) do 4cm (3cm), pozwala ułożyć zbrojenie w czystości, na gruntach spoistych lub o wysokim poziomie wód gruntowych zapobiega pływaniu i zapadaniu się zbrojenia w grunt. Etap ten możemy pominąć na gruntach sypkich jak piaski, żwiry czy pospółki. Należy pamiętać o odpowiedniej otulinie zbrojenia bez podkładu z chudego betonu.

Jaki będzie jego koszt ?

Przyjmę jak wyżej:

 • do wykonania jest 100mb ław fundamentowych,
 • podkład pod fundament z „chudego betonu” o grubości 0,1m,
 • średnia szerokość ławy fundamentowej to 0,6m.
 1. Ilość potrzebnego betonu klasy C8/10: 100m * 0,1m * 0,6m = 6m3
 2. Do jego wykonania potrzebować będziemy 6m3 betonu. Koszt betonu klasy C8/10 to 160-180zł/m3.
 3. Materiał: 6m3 * 180zł/m3 = 1080zł + transport mieszanki z wytwórni ok. 200zł = 1280zł
 4. Podatek VAT (23%): 1280zł * 0,23 = 294,4zł
 5. Razem: 1280zł + 294,4zł = 1574,4 zł

Zbrojenie ław fundamentowych:

W domach jednorodzinnych gdzie nie występują duże obciążenia na fundamenty jako zbrojenie fundamentów najczęściej stosowane są pręty podłużne ze stali żebrowanej o średnicy 12-16mm, połączone na długości strzemionami ze stali gładkiej lub żebrowanej o średnicy 6-8mm w rozstawie co 20cm i wysokości określonej w projekcie. Pręty podłużne umieszcza się w narożach strzemion tworząc przestrzenną „belkę”. Zbrojenie oblicza się jako wagę gotowego metra bieżącego elementu („belki”).

Jak to obliczyć ?

 • pręty podłużne (główne) ze stali RB500 o średnicy 12mm, waga 1mb=0,888kg, 4 pręty na 1mb gotowej belki,
 • strzemiona ze stali RB500 o średnicy 6mm, waga 1mb=0,222kg, 5 strzemion na 1mb gotowej belki.
 1. Pręty główne: 4szt. * 1mb * 0,888kg/mb = 3,55kg/mb elementu,
 2. Strzemiona: 5szt. * (0,4m + 0,45m + 0,3m + 0,35m) * 0,222kg/mb = 5szt. * 1,5mb * 0,222kg/mb = 1,67kg/mb elementu.
 3. Przy założeniu, że do wykonania mamy 100mb ław fundamentowych wynika: 3,55kg/mb + 1,67kg/mb = 5,22kg/mb „belki”
 4. 100mb *5,22kg/mb =522kg + 20% (zakład zbrojenia) = 522kg + 105kg = 627kg

Dodatkowe elementy łączące narożniki w kształcie litery L o długości co najmniej 160cm. Przy założeniu, że połączeń narożnych mamy 4 zewnętrzne, gdzie łączą się tylko dwie ławy oraz 4 wewnętrzne, w kształcie litery T, gdzie łączą się 3 ławy fundamentowe, przypada 4 pręty o średnicy 12mm w kształcie litery L o długości 160cm, daje to łączną ilość potrzebnych prętów: 4 + 3 = 7 * 4 = 28szt. * 1,6m= 45mb * 0,888kg/mb = 40kg zbrojenia.

Razem: 627 + 40 = 667kg gotowego zbrojenia.

Koszty będą różne w zależności od sposobu wykonania elementów. Możesz wykonać je samemu na budowie, zamawiając odpowiednią stal, lub zamówić od razu gotowe elementy.

Średni koszt prętów zbrojeniowych to ok. 2,6zł/kg netto. Koszt gotowego zbrojenia (belki), wykonanego w zakładzie produkcyjnym to 4-5zł/kg netto.

Dla przykładu powyżej:

667kg * 2,6zł/kg = 1735zł + VAT(23%) = 1735 + 399 = 2134zł

667kg * 5zł/kg = 3335zł + VAT(23%) = 3335 + 767 = 4102zł

Zazwyczaj podana cena zawiera już transport na budowę. Jak widać można oszczędzić kilka złotych na wykonaniu zbrojenia samodzielnie, co wcale nie jest skomplikowane, ja jednak polecam zamówić zbrojenie w wytwórni, w odcinkach 6 lub 12m, które docięte, ułożymy na wykonanym wcześniej podkładzie w wykopie. Należy pamiętać o zakładzie prętów w narożach i połączeniach pośrednich. W narożach pręty powinny nachodzić na siebie minimum 20cm i dodatkowo trzeba dołożyć 4 pręty w kształcie litery L, tak by połączyć wszystkie pręty główne. Jeśli zdarzy się sytuacja, że belki musisz połączyć na długości ławy fundamentowej, pamiętaj, że minimalna długość na jaką powinny zachodzić na siebie pręty to 60cm, zalecane jest 80cm i dodatkowo trzeba dołożyć pręt prosty o długości 80cm do łączonych prętów głównych.

Betonowanie ław fundamentowych

Fundamenty powinno się wykonywać z betonu klasy minimum C20/25 (lub z C16/20). Szczegółowe dane potrzebnego betonu zawarte są w projekcie konstrukcji fundamentów.

Do wykonania 100mb ław fundamentowych o wysokości 40cm i średniej szerokości 60cm potrzeba co najmniej 100 * 0,4 * 0,6 = 24m3 betonu klasy C20/25 lub wyższej wskazanej w projekcie.

Cena ww betonu oscyluje w granicy 200-240zł/m3 co daje wartość 24m3 * 220zł/m3 = 5280zł

Cena transportu w zależności od wytwórni betonu towarowego, odległości od placu budowy i od tego czy beton będzie pompowany czy tylko wylany do wykopu waha się w granicach 10-20zł za każdy m3 zamówionego betonu lub jest sztywno określona jako stawka za jeden kurs. Betonomieszarki transportują beton w ilości maksymalnej 6-9m3 w zależności od pojemności na kurs.

Przyjmijmy, że jest to dodatkowo 20zł do każdego m3 zamówionego betonu, tak więc 24m3 * 20zł = 480zł.

 1. Beton towarowy klasy C20/25: 24m3 * 220zł/m3 = 5280zł,
 2. Transport: 24m3 * 20zł = 480zł,
 3. Podatek VAT (23%): 5280zł + 480zł = 5760zł * 0,23 = 1325zł
 4. Razem: 5760zł + 1325zł = 7085zł

Robocizna często uwzględnia przygotowanie podkładów z „chudego” betonu, przygotowanie, ułożenie i połączenie zbrojenia oraz betonowanie ław fundamentowych wraz z wibrowaniem betonu. Cena zależy od lokalizacji i oscyluje w przedziale 80-120zł za m3 gotowej ławy fundamentowej.

 • Robocizna: (6m3 + 24m3) * 80zł/m3 = 2400zł,
 • Podatek VAT(23%): 2400zł * 0,23 = 552zł
 • Razem: 2400zł + 552zł = 2952zł

Koszt ten możesz pominąć jeśli fundamenty wykonujesz sam.

Izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych:
Można wykonać ją na kilka sposobów.

Wariant I

Po wykonaniu podkładu z chudego betonu należy wyścielić wykopu folią polietylenową o grubości min. 0,2mm i w tak przygotowanym podłożu wykonać zbrojenie i zabetonować ławy fundamentowe. Należałoby zostawić taki zapas foli, aby móc zawinąć ją na górną płaszczyznę fundamentu po związaniu betonu tak aby krawędzie foli zachodziły na siebie tworząc warstwę izolacji poziomej. W osi ściany, pod docelową ścianą fundamentową wykonać dodatkowy pas izolacji poziomej z papy podkładowej lub papy termozgrzewalnej.

Jak to policzyć ?

Potrzebna folia budowlana gr. 0,2mm:

Obliczam powierzchnie boczne fundamentu w metrach kwadratowych, dla danych: długość 100m, szerokość 0,60m, wysokość 0,40m. Pamiętaj, że są dwie powierzchnie boczne, górna i dolna:

 • (2 * 100m * 0,4m) + (2 * 100m * 0,6m) = 80m2 + 120m2 = 200m2
 • Koszt 1m2 foli budowlanej to około 5zł.
 • 200m2 * 5zł/m2 = 1000zł
 • Podatek VAT(23%): 1000zł * 0,23 = 230zł
 • Razem: 1000zł + 230zł = 1230zł

Potrzebna papa podkładowa:

Obliczam powierzchnię pasa z papy podkładowej pod docelową ścianą fundamentową. Rolka papy podkładowej ma szerokość 1,1m i długość 7,5m. Rolkę dzielę na 3 pasy o szerokość 0,36m, więc z jednej rolki mam 3 odcinki po 7,5m. Ściana fundamentowa ma szerokość 0,24m, więc pas o szerokości 0,36m zupełnie wystarczy. Z jednej rolki uzyskuję długość 3 * 7,5m = 22,5m papy. Należy pamiętać o zakładzie papy na siebie minimum na szerokość bloczka fundamentowego (ok. 10%).

 • 100m : 22,5m = 4,44 rolki papy podkładowej
 • Zakład: 4,44 * 0,1 = 0,44m
 • Razem: 4,44 + 0,44 = 4,88 rolki zaokrąglam do pełnych rolek więc potrzebujesz 5 rolek papy podkładowej.
 • Średnia cena jednej rolki papy podkładowej to około 90zł.
 • 5 * 90zł = 450zł
 • Podatek VAT(23%): 450zł * 0,23 = 103,5 zł
 • Razem: 450zł + 103,5zł = 553,5zł
 • Izolacja fundamentów folią budowlaną (koszt razem): 1230zł + 553,5zł = 1783,5zł

Wariant II

Drugim sposobem jest wykonanie fundamentów w wykopie i izolacja tylko górnej płaszczyzny fundamentu (boczne są zasypane), dwu- lub trzykrotne pomalowanie górnej płaszczyzny fundamentu roztworem Icopal Siplas Primer. Jest to roztwór na bazie oleju napędowego (ropy). Po wyschnięciu izolacji, w osi ściany, pod docelową ścianą fundamentową wykonać dodatkowy pas izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej.

 • Powierzchnia górnej płaszczyzny, którą izoluję: 100m * 0,6m = 60m2
 • Izolacja wykonana z Szybki Grunt SBS Icopal Siplast Primer – zużycie wg producenta: 0,211l/m2
 • Zużycie na jedną warstwę: 60m2 * 0,211l/m2 = 12,66l
 • Przy trzech warstwach wychodzi: 12,66l * 3 = 38l
 • Koszt beczki o pojemności 10l to ok.: 150zł
 • Koszt: 4 * 150zł = 450zł
 • Podatek VAT(23%): 450zł * 0,23 = 103,5zł
 • Razem: 450zł + 103,5zł = 553,5zł
 • Papa termozgrzewalna (jak w przykładzie wyżej): 553,5zł
 • Razem: 553,5zł + 553,5zł = 1107zł

Wariant III

Trzecim sposobem jest wykonanie fundamentów w wykopie i izolacja tylko górnej płaszczyzny fundamentu (boczne są zasypane), dwu- lub trzykrotne pomalowanie górnej płaszczyzny fundamentu roztworem Ekor 74 BT. Jest to roztwór wodny. Po wyschnięciu izolacji, w osi ściany, pod docelową ścianą fundamentową wykonać dodatkowy pas izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej.

 • Izolacja wykonana z emulsji dyspersyjnej Torggler EKOR 74 BT – zużycie wg producenta: 0,5kg/m2
 • Zużycie na jedną warstwę: 60m2 * 0,5kg/m2 = 30kg
 • Przy trzech warstwach wychodzi: 30kg * 3 = 90kg
 • Koszt wiadra o pojemności 20kg to ok.: 120zł
 • Koszt: 5 * 120zł = 600zł
 • Podatek VAT(23%): 600zł * 0,23 = 138zł
 • Razem: 600zł + 138zł = 738zł
 • Papa termozgrzewalna (jak w przykładzie wyżej): 553,5zł
 • Razem: 738zł + 553,5zł = 1291,5zł

Wybór materiałów izolacyjnych jest bardzo zróżnicowany. Pisałem o tym w artykule wcześniejszym. Polecam zapoznać się z jego treścią. W tym miejscu przedstawiłem trzy podobne i najczęściej spotykane warianty izolacji fundamentów. Trzeba pamiętać, że wykop nie jest szeroki, obejmuje tylko fundament. Beton jest wlewany w wykop, którego ściany tworzą naturalny szalunek. Jeśli chcesz wykonać wykop szerzej niż wymaga tego projekt, pamiętaj, że koszty wzrosną. Największy wpływ na brak zawilgocenia ścian fundamentowych ma umieszczona bezpośrednio pod ścianą fundamentową papa termozgrzewalna, o której prawidłowe przyklejenie należy zadbać.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW

W podsumowaniu osobno określono cenę materiałów oraz robocizny. Dla osób chcących samodzielnie wykonać fundamenty i wszystkie prace z nimi związane będzie to pomocne. W praktyce zatrudniając wykonawcę koszty wykonania podkładu, fundamentu i izolacji przeliczane są na 1m3 betonu i z reguły cena podana przez firmę budowlaną odnosi się do całej pracy w przyziemiu. Cena robocizny za 1m3 wykonania fundamentów wraz z podkładem, montażem zbrojenia i izolacją oscyluje w przedziale 130-150zł. Mój przykład dotyczy wykonania ław fundamentowych o długości łącznej 100 mb, wysokości 0,40 m i średniej szerokości 0,60 m. Posadowionych na głębokości 1,5 m poniżej poziomu istniejącego terenu. Ławy fundamentowe wykonane są jako żelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie.

KOSZTY MATERIAŁÓW:

Zestawienie materiałów.

Jak widać sposób izolacji fundamentów nieznacznie wpływa na koszt ich wykonania.

KOSZTY ROBOCIZNY:

Zestawienie robocizny.

W tabeli ujęte są wykopy i prace geodezyjne. Pozostałych kosztów robocizny można uniknąć, wykonując ten element budowy samodzielnie (metodą gospodarczą, przy pomocy brata, ojca, teścia, wujka, dziadka, kolegi). Ma on duży wpływ na koszty budowy domu, a tym bardziej gdy trafimy na nieuczciwego wykonawce.

PODSUMOWANIE

Sposobów wykonania fundamentów Twojego Domu Marzeń jest wiele. Ja podałem jeden z nich, który ma pokazać przykładowy koszt ich wykonania i materiałów. Możesz spokojnie korzystać z tych obliczeń, lecz pamiętaj. Ostateczną decyzję jak mają wyglądać fundamenty, ich zbrojenie i izolacja zawarte są w PROJEKCIE, który kupiłeś. On jest wyznacznikiem. Moje artykuły to naświetlenie tematu dla osób, które nigdy nie miały styczności z budową i szukają pomocy. (Wybrały nieuczciwego wykonawcę, który je oszukuje, a koszty są olbrzymie.) Pamiętaj też, że nikt i nic nie zwalnia z SAMODZIELNEGO MYŚLENIA.

Na wszystkie pytania z przyjemnością odpowiem. Możesz do mnie napisać KONTAKT lub zostawić komentarz.

Jeśli masz znajomych, którzy chcą wybudować dom i nie wiedzą od czego zacząć lub już budują, a utknęli w martwym punkcie podeślij im ten artykuł lub link do mojego bloga. Chcę szerzyć konkretną wiedzę budowlaną, w tym celu pomoże mi każde udostępnienie moich treści i każde Lubie to!.

A jeśli chcielibyście otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z branży budowlanej to gorąco zachęcam do rejestracji na mój newsletter. Nie rozsyłam spamu i innych informacji reklamowych tylko i wyłącznie informacje o nowych artykułach.

Pozdrawiam

Tomek

Podziel się swoim zdaniem na ten temat:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.