Real Time Analytics

Podłoga na gruncie – jak ją wykonać? [PORADNIK]

Podłoga na gruncie

Słowem wstępu:

Podłoga na gruncie – dlaczego warto wykonać ją przed rozpoczęciem murowania ścian konstrukcyjnych? Dziś zapoznam Cię z tajnikami dobrego wykonania podłogi na gruncie. Wcześniej pisałem o fundamentach i ścianach fundamentowych. Kolejnym etapem są ściany konstrukcyjne, ale z doświadczenia wiem, że łatwiej jest wykonać podkład pod podłogę na gruncie przed wymurowaniem ścian konstrukcyjnych. Więc dziś zapoznam Cię z tematem podłogi na gruncie.

Co w artykule:

 1. Podstawowe pojęcia i różnice między nimi.
 2. Jak przygotować podłoże gruntowe pod podłogę na gruncie?
 3. Z czego składa się podłoga na gruncie?
 4. Krok po kroku – etapy wykonywania podłogi na gruncie.

Podłoga na gruncie – podstawowe pojęcia

Podłoga – jest to konstrukcja składająca się z kilku warstw ułożonych bezpośrednio na gruncie lub na stropie między kondygnacjami budynku. Składa się z podłoża, podkładu, izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej, a wierzchnią warstwą jest posadzka wykończona na różne sposoby (parkiet, panele, płytki ceramiczne, itp.)

Podłoże –  warstwa, na której opiera się podłoga. Może to być warstwa zagęszczonego piasku i betonu podkładowego w podłodze na gruncie, a także strop parteru lub strop pomiędzy kondygnacjami budynku. Podłoże powinno być odpowiednio mocne, wykonane z należytą starannością i w poziomie. Nie może być popękane i nie powinno się łuszczyć i kruszyć. Podłoże spełnia rolę podkładu pod posadzkę.

Posadzka – najwyżej położona warstwa podłogi, która stanowi jej wykończenie. Najczęściej stosowane materiały wykończeniowe posadzek to panele podłogowe, parkiet, wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne, kamień naturalny, itp. Posadzka powinna być estetyczna i łatwa do utrzymania czystości. Ponadto należy wykonać ją z materiałów trwałych, twardych i odpornych na ścieranie czy uderzenia i odkształcenia.

Przekrój podłogi na gruncie
Przekrój podłogi na gruncie . Źródło: www.regiodom.pl

Jak przygotować podłoże gruntowe pod podłogę na gruncie ?

Wcześniej, nie wspomniałem o tym, że po wykonaniu ścian fundamentowych do wymaganego poziomu i odpowiedniej ich izolacji przeciwwilgociowej, wnętrze pomiędzy nimi należy wypełnić odpowiednim gruntem (zasypać). Najczęściej stosowany jest piasek zasypowy, drobny lub średni. Odpowiednio przesiany i przywieziony z kopalni. Należy zwrócić uwagę czy materiał ten nie zawiera domieszki gliny, która pod wpływem wilgoci rozmiękcza się i upłynnia. Na zasypanie ścian fundamentowych można również użyć materiału, który został wybrany z wykopu w celu wykonania fundamentów. Należy tylko zwrócić uwagę na stan tego gruntu, jego zawartość i należy określić jego przydatność do użycia. Jeśli sam masz z tym problem, poproś o radę swojego kierownika budowy. On powinien określić przydatność gruntu wydobytego z wykopu.

Podłoże pod podłogę na gruncie przygotowujemy podczas zasypywania pól pomiędzy ścianami fundamentowymi. Uzupełniając grunt, należy pamiętać o jego zagęszczaniu warstwami o grubości 20 – 30 cm. Prawidłowe zagęszczenie podłoża pod podłogę na gruncie zapewnia trwałość, a także uzyskanie stabilnej i wytrzymałej konstrukcji podłogi Twojego Domu Marzeń.

Pamiętaj, żeby przed wykonaniem podkładu prawidłowo (zgodnie z projektem) wykonać instalacje kanalizacyjne (tzw. podposadzkowe). Odprowadzają nieczystości poza budynek, do zbiornika, przydomowej oczyszczalni ścieków lub do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Roboty instalacyjne należy wykonać przed wylaniem betonu i wykonaniu podkładu pod podłogę na gruncie. Rury kanalizacyjne prowadzone są bezpośrednio w gruncie.

Zasypane ściany fundamentowe
Zasypane ściany fundamentowe z miejscem na podkład betonowy.

Warstwy podłogi na gruncie

Oprócz wcześniej wspomnianej warstwy gruntu, podłoga składa się z jeszcze kilku bardzo ważnych elementów. Kolejnym z nich jest podkład betonowy, który układa się bezpośrednio na zagęszczonym gruncie. Warstwa podkładowa z betonu C8/10 lub C12/15 o grubości 15-25 cm (tzw. chudy beton) wylewana jest bezpośrednio na zagęszczony piasek. Układana jest pomiędzy górny bloczek betonowy, który stanowi szalunek dla betonu i ogranicza jego rozprzestrzenianie się. Przy zasypywaniu fundamentów należy zostawić od góry nie zasypaną odpowiednią ilość wolnego miejsca ściany fundamentowej. Tak przygotowane miejsce powinny swobodnie zmieścić wszystkie warstwy podłogi. Wynika to bezpośrednio z projektu, jakie warstwy i jakiej grubości będą wykonywane. Tak wykonany podkład jest warstwą konstrukcyjną, na której ułożone zostaną kolejne warstwy podłogi na gruncie.

Na podkładzie wykonuje się warstwę izolacji przeciwwilgociowej w postaci warstwy roztworu wodnego masy dyspersyjnej (Ekor 74BT) lub grubej folii budowlanej. Stosuj folię atestowaną o grubości minimum 0,20 mm.

Kolejną warstwą jest izolacja termiczna, zazwyczaj wykonywana z twardego styropianu podłogowego EPS 200 lub z twardej wełny mineralnej. Osobiście ja postawił bym na styropian z jednej prostej przyczyny. Styropian jest bardzo mało nasiąkliwy i wybacza ewentualne błędy wykonawcze. Nie poprawne wykonanie i zabezpieczenie izolacji z wełny mineralnej, jej duża nasiąkliwość, skutkuje poważną wilgocią w domu. Ciężko i bardzo długo usuwa się zawilgocenie z gotowej podłogi. Efektem zawilgocenia mogą być wypaczone panele lub drewniane wykończenia posadzek. Mogą także wystąpić wykwity pleśni na ścianach na styku podłogi ze ścianą.

Bardzo często przed wykonaniem izolacji cieplnej, na podkładzie wykonuje się i rozmieszcza instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania oraz wodne. Pamiętaj o tym przed wykonaniem właściwej posadzki.

Z reguły grubość izolacji termicznej mieści się w przedziale 10 – 20 cm. Jest to zależne od wymaganego stopnia izolacyjności przegrody budowlanej, tzn. ilości ciepła jaką przegroda jest w stanie uwolnić. W domach pasywnych można spotkać się z izolacją o grubości 30 cm i więcej. Wykonywana jest w całości, bez przecinania jej ścianami. Często materiałem izolacyjnym jest szkło piankowe (materiał drogi lecz o bardzo wysokim oporze cieplnym i niskim współczynniku lambda). Przy układaniu materiałów izolacyjnych należy zadbać o szczelne wykonanie połączeń i styku płyt, aby w maksymalnym stopniu wyeliminować mostki cieplne.

Na tak przygotowanej warstwie izolacji termicznej wykonuje się kolejną warstwę izolacji przeciwwilgociowej. W tym miejscu stosujemy wyżej wspomnianą, folię budowlaną, o grubości minimum 0,20 mm. Jest ona odporna na warunki atmosferyczne oraz na uszkodzenia mechaniczne, które mogą wystąpić przy wykonywaniu posadzki. Taką izolację wykonuje się bardzo szybko, wystarczy rozłożyć pasy folii, pamiętając o odpowiednim zakładzie łączonych elementów. Teraz można przystąpić do wykonywania posadzki.

Posadzka maszynowa

Górną warstwę podłogi na gruncie stanowi posadzka. Wykonuje się ją jako warstwę betonu o grubości 5 – 7 cm. Ma za zadanie ochronić warstwę izolacji termicznej oraz zapewnić współpracę wszystkich elementów podłogi. Należy zadbać o staranność jej wykonania oraz aby była w poziomie. Ułatwi to późniejszą pracę nad wykończeniem posadzki. Staranne wykonanie wyeliminuje dodatkowe warstw, które miałyby zniwelować ewentualne różnice wysokości i wyprowadzić poziom. Na tak przygotowanej posadzce wykonuje się warstwę wykończeniową w zależności od rodzaju pomieszczenia i sposobu jego użytkowania. Przykładami wykończenia posadzki mogą być:

 • panele podłogowe (tzw. podłoga pływająca),
 • parkiet (tzw. deska barlinecka),
 • okładziny z płytek ceramicznych lub kamieni naturalnych.
 • Elementów wykończenia posadzki jest wiele. Napiszę o wszystkich z nich w osobnym artykule.
Warstwy podłogi na gruncie
Warstwy podłogi na gruncie. Źródło www.yetico.pl
 1. Grunt rodzimy.
 2. Ława fundamentowa z izolacją przeciwwilgociową.
 3. Ściana fundamentowa z izolacją przeciwwilgociową.
 4. Izolacja przeciwwilgociowa pod ścianą konstrukcyjną (dwie warstwy papy).
 5. Podłoże gruntowe podłogi na gruncie (piasek średni zagęszczony warstwami).
 6. Podkład betonowy z betonu (warstwa konstrukcyjna podłogi na gruncie).
 7. Warstwa izolacji przeciwwilgociowej (folia budowlana gr. 0,20 mm).
 8. Izolacja termiczna podłogi (twardy styropian podłogowy min. o gęstości EPS 100).
 9. Warstwa izolacji przeciwwilgociowej (folia budowlana gr. 0,20 mm).
 10. Podkład pod posadzkę (jastrych betonowy, podkład z betonu gr 5 – 7 cm).
 11. Ewentualna warstwa wyrównawcza posadzki (wylewka samopoziomująca, klej do płytek, podkład z XPS pod panele podłogowe).
 12. Warstwa wykończeniowa posadzki (np. płytki ceramiczne, panele podłogowe).
 13. Cokół, listwa przypodłogowa maskująca dylatację, pomiędzy posadzką, a ścianą.

Jak wykonać podkład podłogi na gruncie ?

Artykuł opisuje wszystkie elementy podłogi na gruncie. Od warstwy konstrukcyjnej, aż po warstwy wykończeniowe. Na tym etapie budowy (ściany fundamentowe) należy wykonać tylko podkład betonowy, który stanowi warstwę konstrukcyjną. Kolejne prace nad podłogą będą wykonywane równocześnie z późniejszymi etapami prac na budowie. I tak, izolacja termiczna podłogi wykonywana będzie w momencie przykrycia budynku dachem lub co najmniej stropem kondygnacji. Nie można dopuścić do zalania jej przez wody opadowe.

Podłoga na gruncie – krok po kroku

 1. Zasypujemy przestrzenie pomiędzy ścianami fundamentowymi, uprzednio odpowiednio zaizolowanymi, do wymaganej wysokości. Wysokość zależy od grubości poszczególnych warstw podłogi na gruncie, wynikającej z projektu. Grunt do przestrzeni pomiędzy ścianami można wsypywać przy użyciu kołowej koparko-ładowarki lub ręcznie, przy użyciu taczki. Wsypany grunt, należy rozkładać warstwami, przy użyciu łopat i grabi.
 2. Podczas zasypywania, grunt umieszczany pomiędzy ścianami odpowiednio zagęszczamy, przy użyciu zagęszczarki spalinowej o określonej mocy i sile zagęszczania. Należy zwrócić uwagę na siłę zagęszczarki z jaką działa na grunt, aby dobrać odpowiednią grubość warstwy. Najczęściej grunt zagęszczamy w warstwach o miąższości z przedziału 20 – 30 cm. Grubsze warstwy gruntu będą zagęszczone niedokładnie. Podczas użytkowania nastąpi ich samoczynne dogęszczenie co skutkować będzie osiadaniem podłogi i jej zarysowaniem.
 3. W tym momencie wykonujemy podposadzkowe instalacje kanalizacyjne, wyprowadzając wpusty urządzeń na odpowiednia wysokość. Całość instalacji znajdować ma się w gruncie pod podkładem betonowym.
 4. Na zagęszczonym gruncie (z wykonaną instalacją kanalizacyjną) należy ułożyć warstwę betonu podkładowego klasy C8/10 lub C12/15. Pamiętaj aby zachować liniowość płaszczyzny podkładu i aby gotowe podłoże było w poziomie. Jest to bardzo ważne, ze względu na później wykonywane warstwy podłogi na gruncie.
 5. Tak przygotowane podłoże należy pielęgnować, w atmosferze wysokich temperatur polewać wodą, aby zminimalizować skurcz betonu. Pamiętaj, że część wody zarobowej zostanie wchłonięta przez grunt. W atmosferze niskich temperatur beton należy chronić przed utratą ciepła i gwałtownym ochłodzeniem w pierwszych dniach od wykonania podłoża.
 6. Na tym etapie prac to wszystko co należy przygotować pod podłogę na gruncie. Kolejne etapy jej wykonania będą możliwe do zrealizowania w późniejszych etapach budowy Twojego Domu Marzeń.
Podłoga na gruncie - zagęszczanie i sieci

Na zdjęciu widać zagęszczone podłoże gruntowe, częściowo już zalane betonem, widać również instalacje podposadzkowe gotowe oraz w trakcie wykonywania.

Podsumowanie

Co jest najważniejsze i o czym należy pamiętać przed wszystkim? O dokładnym zagęszczeniu podłoża gruntowego, na którym wykonana będzie podłoga na gruncie oraz o prawidłowym wypoziomowaniu warstw. Tak by różnica wysokości podłoża nie przekraczała 3 – 5 mm w skrajnych punktach pomiarowych. Te dwa czynniki (poza izolacją termiczną) determinują prawidłowe wykonanie podłogi na gruncie. Ponadto prawidłowo wykonana izolacja przeciwwilgociowa i termiczna gwarantuje spokój i „ciepłe stopy” na długie lata.

W razie pytań i wątpliwości jestem do dyspozycji tomek@twojdommarzen.pl

Zapraszam na profil Twój Dom Marzeń na Facebook’u, gdzie publikuje ciekawe wzmianki i porady.

Pozdrawiam gorąco !

Tomek