Real Time Analytics

Ile kosztują fundamenty ? [PORADNIK] z obliczeniami

Ile kosztują fundamenty

Witaj w artykule podsumowującym fundamenty.

Zacząłeś budowę, ale zastanawiasz się ile mogą kosztować poszczególne etapy ? Po omówieniu, każdego elementu będę publikował artykuł, w którym podsumuje koszty danego etapu.

Ile kosztują fundamenty Twojego Domu Marzeń ?

Trochę czasu zajęło mi napisanie tego artykułu, więc zapraszam do przeczytania go w całości. Będzie mi miło jeśli znajdziesz czas i podzielisz się komentarzem na jego temat pod tym wpisem.

Wcześniej pisałem o:

-wykopach fundamentowych,

-rodzajach i sposobach wykonania fundamentów,

-izolacji wodochronnej i termicznej fundamentów i ścian fundamentowych.

W artykule znajdziesz podstawowy kosztorys wykonania wszystkich niezbędnych prac obejmujących przyziemie.

Założenia do obliczeń:

 • wykop wąskoprzestrzenny, fundamenty wykonywane bezpośrednio w gruncie bez szalunku,
 • podkład pod fundamenty wykonany z betonu C8/10 o grubości 10 cm,
 • ława fundamentowa o wysokości 40 cm i szerokości średniej 60 cm, wykonana z betonu C20/25,
 • zbrojenie fundamentu wykonane ze stali RB500 jako „belka” z prętów 4Φ12 i strzemion Φ6 co 20 cm,
 • izolacje wodochronne fundamentów w dwóch wariantach (opis w tekście).

W zależności od rodzaju posadowienia określonego w projekcie konstrukcyjnym Twojego Domu Marzeń kolejność punktów 1 i 2 może być zamieniona. Jeśli do wykonania są ławy fundamentowe i nieliczne stopy fundamentowe polecam w pierwszej kolejności zaprosić geodetę, a później wykonać wykop wąskoprzestrzenny. Natomiast gdy do wykonania jest płyta fundamentowa najpierw wykonaj wykop, a dopiero w drugiej kolejności wyznacz główne osie budynku. Tak będzie łatwiej.

Prace geodezyjne

Do prac geodezyjnych zalicza się wytyczenie obiektu w terenie. Koszty tych prac zależą od ilości osi konstrukcyjnych i głównych punktów budynku. Najlepiej wybrać takiego geodetę, który kompleksowo poprowadzi Twoją budowę. Wykona mapę do celów projektowych (jeśli jeszcze jej nie masz), wytyczy obiekt w terenie, następnie na fundamentach wykona oznaczenia osi, niezbędne do murowania. Koszty prac geodezyjnych są różne, ale kształtują się bardzo podobnie. Koszt wykonania mapy do celów projektowych mieści się w granicach 500-800zł, wytyczenie granic działki to ok. 50-100zł za punkt graniczny, wyznaczenie osi głównych budynku to koszt w granicach 100-150zł za jedną oś. Kolejne etapy uzgadniane są z geodetą, który odwiedzi Twoją budową kilka razy, aby obiekt wykonany był poprawnie i bez odchyłek. Poproś obsługującego Cię geodetę o wyznaczenie na działce punktu o znanej wysokości (tzw. reper), abyś mógł wykonać wykop na odpowiedniej głębokości (z reguły przy użyciu niwelatora można osiągnąć dokładność do 1cm).

Wykop pod fundament

Kolejnym etapem jest wykonanie wykopu fundamentowego. Jeśli nie jest on zbyt rozległy można wykonać go ręcznie lub skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy, dysponującej koparką lub koparko-ładowarką. Co do zasady przyjmuje się efektywność ww sprzętu na ok. 30m3/h. Koszt jednej roboczogodziny pracy koparki kształtuje się na poziomie 120-160zł. Dodatkowym wydatkiem jest koszt związany z dojazdem maszyny na plac budowy wahający się w granicach 2,5-4zł za 1 km płatny zazwyczaj podwójnie.

Łatwo możesz oszacować koszty wykopu. Przyjmując odpowiednie dane oblicz objętość wykopu i wyznacz orientacyjny czas pracy. Z kosztami dojazdu nie ma problemu. Znając odległość od bazy sprzętu do placu budowy możesz obliczyć koszty dojazdu.

PRZYKŁAD:

Dane do obliczeń:

 • do wykonania jest 100mb ław fundamentowych,
 • głębokość posadowienia to 1,5m poniżej istniejącego poziomu terenu,
 • podkład pod fundament z „chudego betonu” o grubości 0,1m,
 • średnia szerokość ławy fundamentowej to 0,6m.

Obliczenia kosztów wykopu

 1. Objętość gruntu do usunięcia: 100m * (1,5m+0,1m) * 0,6m = 100 * 1,6 * 0,6 = 96m3
 2. Czas pracy sprzętu: 96m3 : 30m3/h = 3,2h + 30% (przestawianie) = 3,2 + 0,96 = 4,16h (zaokrąglam w górę do 5h)
 3. Koszt dojazdu: 15km * 2 * 3zł/km = 90zł
 4. Koszt pracy sprzętu: (5h * 150zł/h) + 90zł = 750zł + 90zł = 840zł
 5. Podatek VAT (23%): 840zł * 0,23 = 194zł
 6. Razem: 840zł + 194zł = 1034 zł

Podkład fundamentowy „chudy beton”

Przed ułożeniem zbrojenia i wykonaniu fundamentów w wykopie poleca się wykonać podkład grubości minimum 10 cm, pod docelowym fundamentem.

Dlaczego jest potrzebny ? Zmniejsza wymaganą otulinę zbrojenia z 7,5cm (6cm) do 4cm (3cm), pozwala ułożyć zbrojenie w czystości, na gruntach spoistych lub o wysokim poziomie wód gruntowych zapobiega pływaniu i zapadaniu się zbrojenia w grunt. Etap ten możemy pominąć na gruntach sypkich jak piaski, żwiry czy pospółki. Należy pamiętać o odpowiedniej otulinie zbrojenia bez podkładu z chudego betonu.

Jaki będzie jego koszt ?

Przyjmę jak wyżej:

 • do wykonania jest 100mb ław fundamentowych,
 • podkład pod fundament z „chudego betonu” o grubości 0,1m,
 • średnia szerokość ławy fundamentowej to 0,6m.
 1. Ilość potrzebnego betonu klasy C8/10: 100m * 0,1m * 0,6m = 6m3
 2. Do jego wykonania potrzebować będziemy 6m3 betonu. Koszt betonu klasy C8/10 to 160-180zł/m3.
 3. Materiał: 6m3 * 180zł/m3 = 1080zł + transport mieszanki z wytwórni ok. 200zł = 1280zł
 4. Podatek VAT (23%): 1280zł * 0,23 = 294,4zł
 5. Razem: 1280zł + 294,4zł = 1574,4 zł

Zbrojenie ław fundamentowych:

W domach jednorodzinnych gdzie nie występują duże obciążenia na fundamenty jako zbrojenie fundamentów najczęściej stosowane są pręty podłużne ze stali żebrowanej o średnicy 12-16mm, połączone na długości strzemionami ze stali gładkiej lub żebrowanej o średnicy 6-8mm w rozstawie co 20cm i wysokości określonej w projekcie. Pręty podłużne umieszcza się w narożach strzemion tworząc przestrzenną „belkę”. Zbrojenie oblicza się jako wagę gotowego metra bieżącego elementu („belki”).

Jak to obliczyć ?

 • pręty podłużne (główne) ze stali RB500 o średnicy 12mm, waga 1mb=0,888kg, 4 pręty na 1mb gotowej belki,
 • strzemiona ze stali RB500 o średnicy 6mm, waga 1mb=0,222kg, 5 strzemion na 1mb gotowej belki.
 1. Pręty główne: 4szt. * 1mb * 0,888kg/mb = 3,55kg/mb elementu,
 2. Strzemiona: 5szt. * (0,4m + 0,45m + 0,3m + 0,35m) * 0,222kg/mb = 5szt. * 1,5mb * 0,222kg/mb = 1,67kg/mb elementu.
 3. Przy założeniu, że do wykonania mamy 100mb ław fundamentowych wynika: 3,55kg/mb + 1,67kg/mb = 5,22kg/mb „belki”
 4. 100mb *5,22kg/mb =522kg + 20% (zakład zbrojenia) = 522kg + 105kg = 627kg

Dodatkowe elementy łączące narożniki w kształcie litery L o długości co najmniej 160cm. Przy założeniu, że połączeń narożnych mamy 4 zewnętrzne, gdzie łączą się tylko dwie ławy oraz 4 wewnętrzne, w kształcie litery T, gdzie łączą się 3 ławy fundamentowe, przypada 4 pręty o średnicy 12mm w kształcie litery L o długości 160cm, daje to łączną ilość potrzebnych prętów: 4 + 3 = 7 * 4 = 28szt. * 1,6m= 45mb * 0,888kg/mb = 40kg zbrojenia.

Razem: 627 + 40 = 667kg gotowego zbrojenia.

Koszty będą różne w zależności od sposobu wykonania elementów. Możesz wykonać je samemu na budowie, zamawiając odpowiednią stal, lub zamówić od razu gotowe elementy.

Średni koszt prętów zbrojeniowych to ok. 2,6zł/kg netto. Koszt gotowego zbrojenia (belki), wykonanego w zakładzie produkcyjnym to 4-5zł/kg netto.

Dla przykładu powyżej:

667kg * 2,6zł/kg = 1735zł + VAT(23%) = 1735 + 399 = 2134zł

667kg * 5zł/kg = 3335zł + VAT(23%) = 3335 + 767 = 4102zł

Zazwyczaj podana cena zawiera już transport na budowę. Jak widać można oszczędzić kilka złotych na wykonaniu zbrojenia samodzielnie, co wcale nie jest skomplikowane, ja jednak polecam zamówić zbrojenie w wytwórni, w odcinkach 6 lub 12m, które docięte, ułożymy na wykonanym wcześniej podkładzie w wykopie. Należy pamiętać o zakładzie prętów w narożach i połączeniach pośrednich. W narożach pręty powinny nachodzić na siebie minimum 20cm i dodatkowo trzeba dołożyć 4 pręty w kształcie litery L, tak by połączyć wszystkie pręty główne. Jeśli zdarzy się sytuacja, że belki musisz połączyć na długości ławy fundamentowej, pamiętaj, że minimalna długość na jaką powinny zachodzić na siebie pręty to 60cm, zalecane jest 80cm i dodatkowo trzeba dołożyć pręt prosty o długości 80cm do łączonych prętów głównych.

Betonowanie ław fundamentowych

Fundamenty powinno się wykonywać z betonu klasy minimum C20/25 (lub z C16/20). Szczegółowe dane potrzebnego betonu zawarte są w projekcie konstrukcji fundamentów.

Do wykonania 100mb ław fundamentowych o wysokości 40cm i średniej szerokości 60cm potrzeba co najmniej 100 * 0,4 * 0,6 = 24m3 betonu klasy C20/25 lub wyższej wskazanej w projekcie.

Cena ww betonu oscyluje w granicy 200-240zł/m3 co daje wartość 24m3 * 220zł/m3 = 5280zł

Cena transportu w zależności od wytwórni betonu towarowego, odległości od placu budowy i od tego czy beton będzie pompowany czy tylko wylany do wykopu waha się w granicach 10-20zł za każdy m3 zamówionego betonu lub jest sztywno określona jako stawka za jeden kurs. Betonomieszarki transportują beton w ilości maksymalnej 6-9m3 w zależności od pojemności na kurs.

Przyjmijmy, że jest to dodatkowo 20zł do każdego m3 zamówionego betonu, tak więc 24m3 * 20zł = 480zł.

 1. Beton towarowy klasy C20/25: 24m3 * 220zł/m3 = 5280zł,
 2. Transport: 24m3 * 20zł = 480zł,
 3. Podatek VAT (23%): 5280zł + 480zł = 5760zł * 0,23 = 1325zł
 4. Razem: 5760zł + 1325zł = 7085zł

Robocizna często uwzględnia przygotowanie podkładów z „chudego” betonu, przygotowanie, ułożenie i połączenie zbrojenia oraz betonowanie ław fundamentowych wraz z wibrowaniem betonu. Cena zależy od lokalizacji i oscyluje w przedziale 80-120zł za m3 gotowej ławy fundamentowej.

 • Robocizna: (6m3 + 24m3) * 80zł/m3 = 2400zł,
 • Podatek VAT(23%): 2400zł * 0,23 = 552zł
 • Razem: 2400zł + 552zł = 2952zł

Koszt ten możesz pominąć jeśli fundamenty wykonujesz sam.

Izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych:
Można wykonać ją na kilka sposobów.

Wariant I

Po wykonaniu podkładu z chudego betonu należy wyścielić wykopu folią polietylenową o grubości min. 0,2mm i w tak przygotowanym podłożu wykonać zbrojenie i zabetonować ławy fundamentowe. Należałoby zostawić taki zapas foli, aby móc zawinąć ją na górną płaszczyznę fundamentu po związaniu betonu tak aby krawędzie foli zachodziły na siebie tworząc warstwę izolacji poziomej. W osi ściany, pod docelową ścianą fundamentową wykonać dodatkowy pas izolacji poziomej z papy podkładowej lub papy termozgrzewalnej.

Jak to policzyć ?

Potrzebna folia budowlana gr. 0,2mm:

Obliczam powierzchnie boczne fundamentu w metrach kwadratowych, dla danych: długość 100m, szerokość 0,60m, wysokość 0,40m. Pamiętaj, że są dwie powierzchnie boczne, górna i dolna:

 • (2 * 100m * 0,4m) + (2 * 100m * 0,6m) = 80m2 + 120m2 = 200m2
 • Koszt 1m2 foli budowlanej to około 5zł.
 • 200m2 * 5zł/m2 = 1000zł
 • Podatek VAT(23%): 1000zł * 0,23 = 230zł
 • Razem: 1000zł + 230zł = 1230zł

Potrzebna papa podkładowa:

Obliczam powierzchnię pasa z papy podkładowej pod docelową ścianą fundamentową. Rolka papy podkładowej ma szerokość 1,1m i długość 7,5m. Rolkę dzielę na 3 pasy o szerokość 0,36m, więc z jednej rolki mam 3 odcinki po 7,5m. Ściana fundamentowa ma szerokość 0,24m, więc pas o szerokości 0,36m zupełnie wystarczy. Z jednej rolki uzyskuję długość 3 * 7,5m = 22,5m papy. Należy pamiętać o zakładzie papy na siebie minimum na szerokość bloczka fundamentowego (ok. 10%).

 • 100m : 22,5m = 4,44 rolki papy podkładowej
 • Zakład: 4,44 * 0,1 = 0,44m
 • Razem: 4,44 + 0,44 = 4,88 rolki zaokrąglam do pełnych rolek więc potrzebujesz 5 rolek papy podkładowej.
 • Średnia cena jednej rolki papy podkładowej to około 90zł.
 • 5 * 90zł = 450zł
 • Podatek VAT(23%): 450zł * 0,23 = 103,5 zł
 • Razem: 450zł + 103,5zł = 553,5zł
 • Izolacja fundamentów folią budowlaną (koszt razem): 1230zł + 553,5zł = 1783,5zł

Wariant II

Drugim sposobem jest wykonanie fundamentów w wykopie i izolacja tylko górnej płaszczyzny fundamentu (boczne są zasypane), dwu- lub trzykrotne pomalowanie górnej płaszczyzny fundamentu roztworem Icopal Siplas Primer. Jest to roztwór na bazie oleju napędowego (ropy). Po wyschnięciu izolacji, w osi ściany, pod docelową ścianą fundamentową wykonać dodatkowy pas izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej.

 • Powierzchnia górnej płaszczyzny, którą izoluję: 100m * 0,6m = 60m2
 • Izolacja wykonana z Szybki Grunt SBS Icopal Siplast Primer – zużycie wg producenta: 0,211l/m2
 • Zużycie na jedną warstwę: 60m2 * 0,211l/m2 = 12,66l
 • Przy trzech warstwach wychodzi: 12,66l * 3 = 38l
 • Koszt beczki o pojemności 10l to ok.: 150zł
 • Koszt: 4 * 150zł = 450zł
 • Podatek VAT(23%): 450zł * 0,23 = 103,5zł
 • Razem: 450zł + 103,5zł = 553,5zł
 • Papa termozgrzewalna (jak w przykładzie wyżej): 553,5zł
 • Razem: 553,5zł + 553,5zł = 1107zł

Wariant III

Trzecim sposobem jest wykonanie fundamentów w wykopie i izolacja tylko górnej płaszczyzny fundamentu (boczne są zasypane), dwu- lub trzykrotne pomalowanie górnej płaszczyzny fundamentu roztworem Ekor 74 BT. Jest to roztwór wodny. Po wyschnięciu izolacji, w osi ściany, pod docelową ścianą fundamentową wykonać dodatkowy pas izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej.

 • Izolacja wykonana z emulsji dyspersyjnej Torggler EKOR 74 BT – zużycie wg producenta: 0,5kg/m2
 • Zużycie na jedną warstwę: 60m2 * 0,5kg/m2 = 30kg
 • Przy trzech warstwach wychodzi: 30kg * 3 = 90kg
 • Koszt wiadra o pojemności 20kg to ok.: 120zł
 • Koszt: 5 * 120zł = 600zł
 • Podatek VAT(23%): 600zł * 0,23 = 138zł
 • Razem: 600zł + 138zł = 738zł
 • Papa termozgrzewalna (jak w przykładzie wyżej): 553,5zł
 • Razem: 738zł + 553,5zł = 1291,5zł

Wybór materiałów izolacyjnych jest bardzo zróżnicowany. Pisałem o tym w artykule wcześniejszym. Polecam zapoznać się z jego treścią. W tym miejscu przedstawiłem trzy podobne i najczęściej spotykane warianty izolacji fundamentów. Trzeba pamiętać, że wykop nie jest szeroki, obejmuje tylko fundament. Beton jest wlewany w wykop, którego ściany tworzą naturalny szalunek. Jeśli chcesz wykonać wykop szerzej niż wymaga tego projekt, pamiętaj, że koszty wzrosną. Największy wpływ na brak zawilgocenia ścian fundamentowych ma umieszczona bezpośrednio pod ścianą fundamentową papa termozgrzewalna, o której prawidłowe przyklejenie należy zadbać.

PODSUMOWANIE KOSZTÓW

W podsumowaniu osobno określono cenę materiałów oraz robocizny. Dla osób chcących samodzielnie wykonać fundamenty i wszystkie prace z nimi związane będzie to pomocne. W praktyce zatrudniając wykonawcę koszty wykonania podkładu, fundamentu i izolacji przeliczane są na 1m3 betonu i z reguły cena podana przez firmę budowlaną odnosi się do całej pracy w przyziemiu. Cena robocizny za 1m3 wykonania fundamentów wraz z podkładem, montażem zbrojenia i izolacją oscyluje w przedziale 130-150zł. Mój przykład dotyczy wykonania ław fundamentowych o długości łącznej 100 mb, wysokości 0,40 m i średniej szerokości 0,60 m. Posadowionych na głębokości 1,5 m poniżej poziomu istniejącego terenu. Ławy fundamentowe wykonane są jako żelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie.

KOSZTY MATERIAŁÓW:

Zestawienie materiałów.

Jak widać sposób izolacji fundamentów nieznacznie wpływa na koszt ich wykonania.

KOSZTY ROBOCIZNY:

Zestawienie robocizny.

W tabeli ujęte są wykopy i prace geodezyjne. Pozostałych kosztów robocizny można uniknąć, wykonując ten element budowy samodzielnie (metodą gospodarczą, przy pomocy brata, ojca, teścia, wujka, dziadka, kolegi). Ma on duży wpływ na koszty budowy domu, a tym bardziej gdy trafimy na nieuczciwego wykonawce.

PODSUMOWANIE

Sposobów wykonania fundamentów Twojego Domu Marzeń jest wiele. Ja podałem jeden z nich, który ma pokazać przykładowy koszt ich wykonania i materiałów. Możesz spokojnie korzystać z tych obliczeń, lecz pamiętaj. Ostateczną decyzję jak mają wyglądać fundamenty, ich zbrojenie i izolacja zawarte są w PROJEKCIE, który kupiłeś. On jest wyznacznikiem. Moje artykuły to naświetlenie tematu dla osób, które nigdy nie miały styczności z budową i szukają pomocy. (Wybrały nieuczciwego wykonawcę, który je oszukuje, a koszty są olbrzymie.) Pamiętaj też, że nikt i nic nie zwalnia z SAMODZIELNEGO MYŚLENIA.

Na wszystkie pytania z przyjemnością odpowiem. Możesz do mnie napisać KONTAKT lub zostawić komentarz.

Jeśli masz znajomych, którzy chcą wybudować dom i nie wiedzą od czego zacząć lub już budują, a utknęli w martwym punkcie podeślij im ten artykuł lub link do mojego bloga. Chcę szerzyć konkretną wiedzę budowlaną, w tym celu pomoże mi każde udostępnienie moich treści i każde Lubie to!.

A jeśli chcielibyście otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z branży budowlanej to gorąco zachęcam do rejestracji na mój newsletter. Nie rozsyłam spamu i innych informacji reklamowych tylko i wyłącznie informacje o nowych artykułach.

Pozdrawiam

Tomek

Jak wykonać izolacje przeciwwilgociowe i cieplne fundamentów?

Izolacje ścian fundamentowych

Słowem wstępu:

Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne najniżej położonych cześć domu należy wykonać bardzo precyzyjnie. Źle wykonane mogą przysporzyć wielu kłopotów w późniejszym użytkowaniu obiektu. Podciąganie wilgoci z gruntu oraz przemarzanie ścian fundamentowych położonych wyżej, może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji obiektu. Zależnie od materiału, z którego wykonane są ściany zniszczenia będą większe lub mniejsze. Przykładowym zniszczeniem może być łuszczący się i odpadający tynk, wykwity pleśni, nieprzyjemny zapach. Dlatego już na początku budowy wodzie mówimy stanowcze nie. Zadbaj o należyte wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych fundamentów, a uchronisz się przed nieprzyjemnościami. To już trzeci artykuł o fundamentach. Wcześniej pisałem o:

Dziś skupię się na izolacjach wodochronnych oraz cieplnych fundamentów i ścian fundamentowych. W kolejnych artykułach omówi koszty wykonania fundamentów oraz materiały na ściany fundamentowe Twojego Domu Marzeń.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome

Dzielą się w zależności od pełnionych funkcji na:

 • izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony budynków przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia hydrostatycznego, takie jak izolacja lekka i średnia.
 • izolacje przeciwwodne przeznaczone do ochrony budynków przed działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne. Na przykład budynki posadowione poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej lub w gruntach spoistych), izolacja ciężka.

Izolacje przeciwwilgociowe – lekka i średnia

Występują w budynkach posadowionych na piaskach i żwirach, w gruntach przepuszczalnych. Do ich wykonania stosuję się izolacyjne masy powłokowe oparte na:

 • rozcieńczalniku organicznym (asfaltowe, asfaltowo-kauczukowe, polimerowe np. Asfredol 682, Icopal Siplast Primer),
 • wodzie (masy dyspersyjne np. Torggler EKOR 74BT).

Należy zapoznać się z instrukcją producentów w kwestii ustalenia ilości warstw nakładanych na izolowany element. Minimalna ilość warstw to dwie lub trzy warstwy. Pamiętaj aby ściana czy fundament były czyste, niepylące i w przypadku mas dyspersyjnych lekko wilgotne.

Oprócz materiałów w formie płynnej i półpłynnej można również z powodzeniem stosować materiały rozwijane z rolki. Najczęściej są to papy zwykłe (na osnowie z włókna szklanego), asfaltowe papy termozgrzewalne, membrany samoprzylepne (Pecithene, Mapathene SA) czy również folie izolacyjne z polipropylenu i PVC. Materiały rolowe są często wykorzystywane w izolacji budynków podpiwniczonych, jak i niepodpiwniczonych, a także posadowionych w gruntach spoistych. Pełnią one rolę izolacji lekkiej oraz ciężkiej. Należy zadbać o staranne wykonanie każdego rodzaju izolacji. Niektóre z wymienionych wyżej aby w pełni wykorzystały swoje właściwości izolacyjne muszą mieć odpowiednio przygotowane podłoże. Powinno być gładkie, suche, odpylone i w niektórych przypadkach odpowiednio zagruntowane np. roztworem na rozcieńczalniku organicznym.

Izolacja przeciwwilgociowa ciężka

Do jej wykonania stosuje się mineralne powłoki uszczelniające w postaci gotowych mieszanin cementu, piasku i domieszek chemicznych. Sprzedawane są w gotowych workach, przygotowane do wymieszania z niewielką ilością wody na budowie. Po wymieszaniu z wodą osiągają konsystencje umożliwiającą nakładanie pędzlem lub szczotką. Tworzą warstwę ochronną o grubości 1 mm. Należy nakładać minimum dwie warstwy lub stosować się do wskazań producenta na opakowaniu. Przykładami mogą być wszelkie masy izolacyjne takie jak Atlas Woder Duo, Ceresit CR65, Antol Aquaproof, Antol Flexistar czy Flexi K2. (Wszystkie trzy od firmy Torggler). Cechują się dobrą urabialnością i łatwym sposobem nanoszenia na powierzchnie. Z reguły stosowane są na pionowych ścianach fundamentowych.

Do wykonywania izolacji ciężkich ścian fundamentowych, ścian piwnic czy też samych fundamentów stosuje się również materiały rolowe opisane wyżej. Na przygotowaną ścianę, suchą, odpyloną i zagruntowaną np. Icopal Siplast Primer wykonuje się izolację z jednej lub dwóch warstw asfaltowej papy termozgrzewalnej lub z membran samoprzylepnych. Poprawnie wykonana izolacja cechuje się wysoką odpornością na wodę oraz na uszkodzenia mechaniczne (np. szkło lub kamienie).

Izolacje pionowe wykonuje się na całej powierzchni ścian i fundamentów, które mają kontakt z podłożem gruntowym tak na zewnątrz jak i wewnątrz budynku przed zasypaniem ścian.

Izolacja pozioma

Najczęstszym sposobem wykonywania izolacji poziomych jest umieszczenie warstwy papy lub foli pomiędzy elementami murowanymi, a fundamentem i wyżej pomiędzy ścianą fundamentową, a docelową ścianą konstrukcyjną. Wykonując i odpowiednio łącząc izolację pionową wraz z poziomą uzyskujesz jednolitą warstwę izolacyjną Twojego Domu Marzeń. Należy zadbać o połączenie wszystkich warstw ze sobą aby na długie lata zapomnieć o wilgoci.

Izolacja pozioma
Warstwa papy na fundamencie. http://www.chemall.pl/izolacja-pozioma/

Izolacja cieplna fundamentów i ścian fundamentowych

Do izolacji termicznej fundamentów i ścian fundamentowych wykorzystuje się płyty styropianowe o twardości minimum EPS 100 lub płyty ze styroduru o twardości EPS 120. Materiał ten jest bardziej odporny na ciężkie warunki gruntowe, jego zwiększona gęstość ma wpływ na jego twardość i trwałość. Wykonując izolację z tego rodzaju styropianu możesz być spokojny o uszkodzenia mechaniczne, gdyż jest na nie odporny. Materiał ten z powodzeniem wykorzystuje się również na posadzki.

Aby poprawnie współpracował on z gruntem należy zabezpieczyć go od strony zewnętrznej poprzez zatopienie siatki zbrojącej na klej i ponowne zagruntowanie środkiem na rozcieńczalniku organicznym lub masą dyspersyjną. Należy chronić nieosłonięte elementy styropianowe przed produktami ropopochodnymi gdyż wszelkie roztwory na bazie ropy czy inne rozcieńczalniki w kontakcie ze styropianem powodują jego zniszczenie poprzez rozpuszczenie. Zaletami twardych styropianów lub płyt ze styroduru frezowanego jest fakt, że nie są nasiąkliwe, są odporne na działanie wilgoci, którą usuwają poprzez kanaliki umieszczone na powierzchni płyt, z reguły są bardzo dobrze wykonane i trzymają wymiar co ułatwia montaż.

Izolacja cieplna
Płyty ze styroduru idealnie nadają się na izolację cieplną ścian fundamentowych.

Folia kubełkowa

Jest to warstwa izolacji mechanicznej, która odseparowuje izolację wodochronną i termiczną od warstw gruntu. Jest bardzo wytrzymała i nie ulega zniszczeniu. Z powodzeniem również pozwala ścianie oddychać i usunąć nadmiar wilgoci. Przy montażu należy pamiętać o poprawnym jej ułożeniu tzn. kubełki powinny przylegać do ściany, tworząc pustkę powietrzną. Natomiast zewnętrzna gładka strona z wgłębieniami przeznaczona jest do kontaktu z gruntem. Jeśli izolacja z foli kubełkowej zostanie źle położona może skutkować to gromadzeniem się wody na ścianie fundamentowej. Woda ta podczas mrozów może niekorzystnie wpływać na wytrzymałość całej konstrukcji. Nagromadzona woda nie odparuje i zamarzając zwiększy swoją objętość, a to spowoduje uszkodzenie warstwy izolacji termicznej i samej foli kubełkowej.

Folia kubełkowa jako mechaniczna ochrona izolacji cieplnej
Folia kubełkowa stanowi mechaniczną ochronę dla izolacji cieplnej.

Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne – krok po kroku

 1. Wykonujemy fundament i izolujemy jego powierzchnię np. wykonując izolację Icopal Siplast Primer.
 2. Na zaizolowanym fundamencie przed przystąpieniem do murowania wykonujemy izolację poziomą z papy lub z membrany samoprzylepnej w miejscu gdzie ma powstać docelowa ściana fundamentowa.
 3. Po zakończeniu murowania, ścianę należy odpylić, oczyścić z resztek zbędnej zaprawy i w zależności od technologii wykonać wyżej wymienioną izolację wodochronną. Należy pamiętać o dokładności, wymaganych czasach schnięcia poszczególnych warstw, czy kierunku ich nakładania. Na przykład: zagruntować ścianę roztworem Icopal Siplast Primer i po wyschnięciu wykonać docelową izolację z papy termozgrzewalnej na stronie zewnętrznej, a wewnątrz obiektu wykonać w trzech warstwach izolację z użyciem np. masy dyspersyjnej Ekor 74 BT lub na zewnętrznej części ściany wykonać w dwóch warstwach izolację z użyciem Asfredolu 682.
 4. Po wykonaniu izolacji wodochronnej możemy przystąpić do wykonania izolacji termicznej na zewnętrznej stronie ściany. Na zaprawę klejową do styropianu lub specjalny klej montażowy w postaci piany przyklejamy na wcześniej wykonaną izolację wodochronną płyty styropianowe EPS 100 lub płyty ze styroduru EPS 120 (np. Yetico Aqua). Po przyklejeniu na tak przygotowanej izolacji wykonujemy warstwę zbrojącą z kleju do przyklejania siatki, w który zatapiamy siatkę z włókna szklanego.
 5. Po wyschnięciu kleju należy usunąć jego nadmiar za pomocą szpachli i odpylić powierzchnię ściany. Na tak przygotowanej powierzchni nakładamy jedną warstwę Icopal Sipolast Primer, Asfredol lub Ekor 74 BT. Po wyschnięciu, układamy folię kubełkową (kubełkiem do ściany) i zasypujemy fundamenty wraz ze ścianami do wymaganej wysokości.
 6. Przed przystąpieniem do murowania ścian wyższej kondygnacji wykonujemy ponownie izolację poziomą z papy lub membrany tak by wszystkie warstwy były ze sobą połączone. Dopiero po wykonaniu izolacji poziomej można przystąpić do murowania ścian wyższych kondygnacji.
Przekrój i widok izolacji ścian i fundamentów
Przekrój i widok poszczególnych warstw izolacyjnych ścian fundamentowych i fundamentu. www.yetico.com
 1. Grunt rodzimy.
 2. Podłoże gruntowe bezpośrednio przy ścianie fundamentowej.
 3. Ława fundamentowa.
 4. Papa termozgrzewalna jako izolacja przeciwwilgociowa pozioma ławy fundamentowej.
 5. Roztwór asfaltowy jako izolacja przeciwwilgociowa pionowa ściany fundamentowej.
 6. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ściany fundamentowej.
 7. Styrodur (izolacja termiczna).
 8. Izolacja mechaniczna (folia kubełkowa).

Podsumowanie

Na poprawnie wykonane izolacje przeciwwilgociowe jak i termiczne fundamentów i ścian fundamentowych składa się wiele czynników. Począwszy od dokładności wykonania samych elementów, poprzez odpowiednie ich przygotowanie, wybór materiałów izolacyjnych, wykonania izolacji wodochronnej, na izolacji cieplnej kończąc. Jest to bardzo ważny element w całej układance (wszystko jest ważne i ma znaczenie tym bardziej jeśli robimy to dla siebie). Wykonując poprawnie wszystkie opisane wcześniej kroki możesz spać spokojnie i mieć pewność, że dokładnie wykonałeś izolację. Unikniesz w ten sposób późniejszych zmartwień takich jak podciąganie wody, skraplająca się para wodna na ścianie, zawilgocenia i odpadanie tynku, łuszczenie się farby, zawilgocone podłogi, czy pleśni i grzyby.

Twój Dom Marzeń zasługuje na poprawnie wykonaną izolację wodochronną i termiczną fundamentów i ścian fundamentowych.

Pozdrawiam serdecznie,

Tomek 🙂

Fundamenty – rodzaje, zbrojenie, wykonanie [PORADNIK]

Fundamenty - poradnik

Słowem wstępu:

Fundamenty to nic trudnego. W dzisiejszym artykule to przedstawię. Skupie się na fundamencie, który jest bezpośrednio w gruncie i poprzez swoją podstawę współpracuje z nim. Jest to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych Twojego Domu Marzeń.

Należy pamiętać, że stabilne fundamenty są gwarancją spokoju dla Ciebie i Twojej rodziny.

Fundament – co to jest ?

Fundament jest najniżej położonym elementem konstrukcyjnym obiektu budowlanego (budynku lub budowli), stykającym się bezpośrednio z podłożem gruntowym. Zadaniem fundamentu jest przejęcie wszystkich obciążeń i oddziaływań od konstrukcji obiektu budowlanego oraz ich bezpieczne przeniesienie na podłoże. Na skutek obciążeń i oddziaływań przekazywanych przez fundament powstają w podłożu naprężenia i odkształcenia, które zmniejszają się wraz z głębokością. Mówi się, że budynek jest posadowiony. Co to oznacza ?

Wyróżniamy dwa rodzaje posadowień budynków na gruncie:

 • posadowienie poprzez fundament bezpośredni – gdy obciążenie przekazywane jest na nośną warstwę gruntu zalegającą bezpośrednio pod podstawą fundamentu;
 • posadowienie poprzez fundament pośredni – gdy obciążenie przekazywane jest na głębiej położoną warstwę nośną gruntu za pomocą elementów wprowadzonych w podłoże gruntowe, przechodzące przez warstwę nienośną i posadowione w warstwie nośnej np. pale lub studnie.

Wśród fundamentów bezpośrednich wyróżniamy głównie: stopy, ławy oraz płyty fundamentowe. Różnią się między sobą wymiarami i sposobem zbrojenia.

Fundamenty wykonane jako ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe stosuje się powszechnie i najczęściej, jako fundament pod ścianami lub rzędami słupów. Wykonuje się je z żelbetu, czyli betonu zbrojonego, jako monolityczne, wylewane na budowie. Najczęściej ławy fundamentowe mają przekrój prostokąta o wysokości między 30 a 50 cm i szerokości do 200 cm. Zbrojenie konstrukcyjne stanowią dwa pręty żebrowane średnicy Φ10-12 mm ułożone w górnej części fundamentu. Zbrojenie główne to pręty ułożone w dolnej części fundamentu ze stali żebrowanej klasy A-III lub A-III N. Pręty te mają bardzo dużą wytrzymałość na rozciąganie. Zbrojenie to łączymy strzemionami o średnicy Φ6-8 mm ze stali A-0 lub A-I miękkim drutem wiązałkowym. W ten sposób tworzy się przestrzenną belkę, w której w każdym narożu umieszczony jest pręt podłużny. Dodatkowo w projekcie może być również zaprojektowane zbrojenie dolne w postaci siatki. Obrazuje to poniższe zdjęcie.

Belka zbrojąca ławę fundamentową
Tak to mniej więcej wygląda w rzeczywistości.

Zazwyczaj projektanci podają dokładne sposoby układania zbrojenia, rodzaj i klasa stali oraz rozstaw strzemion. Bardzo ważnym elementem jest otulina zbrojenia. Otulina zapewnia odpowiednią współpracę pomiędzy prętami zbrojeniowymi, a betonem. Jej minimalna ilość to:

 • 7,5 cm gdy ustawiamy zbrojenie bezpośrednio w wykopie (bez warstwy “chudego” betonu),
 • 3,5 cm gdy ustawiamy zbrojenie na podkładzie z “chudego” betonu grubości 10 cm,
 • W projekcie mogą być podane inne wymiary otuliny, lecz nie będą one mniejsze niż 6 cm i 3 cm dla wyżej wymienionych przypadków.

Na zdjęciach poniżej pokazuje jak wykonywane jest zbrojenie ławy fundamentowej, na podkładzie z “chudego betonu”:

Dwie belki pod ścianą
Dwie belki i siatka dołem pod ścianą
Widok na układ fundamentu
Widok na układ ław.

Fundamenty wykonane jako stopy fundamentowe

Stosuje się jako fundament pod słupy lub filary.  Wykonywane są jako monolityczne, żelbetowe, wylewane na budowie. Produkowane są także jako prefabrykowane (kielichowe). Stopy jako fundamenty pod słupy mogą być obciążone osiowo (o podstawie w kształcie kwadratu) oraz mimośrodowo (o podstawie prostokąta). W przekroju tworzą najczęściej prostokąt, trapez lub schodki.

Zbrojenie stopy fundamentowej kształtowane jest górą i dołem, jako siatka prętów o średnicach Φ10-16 mm dla stóp o małych wymiarach, aż do Φ18-26 mm dla stóp o wymiarach dużych. Rozstaw prętów w siatkach wynosi od 10 do 20 cm. Otulina zbrojenia nie powinna być mniejsza niż 5 cm. Wymiary stóp fundamentowych to zazwyczaj wysokość w przedziale 30-50 cm, a wymiary w rzucie od 100 do 250 cm. Powyżej tej wartości możemy powiedzieć, że jest to płyta fundamentowa.

Na zdjęciach poniżej pokazuje jak wykonywane jest zbrojenie stopy fundamentowej, na podkładzie z “chudego betonu”:

Pojedyncza stopa
Połączenie ze słupem
Dla dwóch słupów
Widok dla dwóch słupów i siatka dołem.
Gotowa stopa
Gotowa stopa fundamentowa

Płyty fundamentowe

Stosujemy je gdy podłoże gruntowe jest słabe, gdy niezbędna powierzchnia podstawy ław bądź stóp byłaby zbyt duża, a przestrzenie między fundamentami bardzo małe. Ja w swojej praktyce spotkałem się z płytą jako konstrukcję pod windę, która mimo budowy w budynku, była oddylatowana i stanowiła oddzielny ustrój. Płyty fundamentowe możesz spotykać w domach pasywnych. Wykonujemy je aby zapewnić jednorodną warstwę izolacji cieplnej, która nie będzie przecinana żadnym innym elementem.

Zbrojenie płyty fundamentowej
Zbrojenie płyty fundamentowej 1
Zbrojenie płyty fundamentowej

Zbrojenie płyty fundamentowej 2

Tyle teorii. W praktyce budowy domu jednorodzinnego najczęstszym rodzajem spotykanych fundamentów są ławy fundamentowe. Rzadziej wykonuje się stopy i są to najczęściej stopy pod słupy z zadaszenia tarasu lub pod kominy wolnostojące. Nie osiągają wielkich wymiarów. Przy wykonywaniu ław fundamentowych bez szalunków, bezpośrednio w wykopie polecam staranne wykonanie wykopów, tak by zachować jednakową głębokość (niezbędny będzie tutaj niwelator) i prostolinijność (od sznurka). Proszę również pamiętać o wymaganej otulinie prętów zbrojenia dolnego. Otulina chroni zbrojenie przed korozją, ale też zapewnia prawidłową współpracę pomiędzy zbrojeniem, a betonem.

Słów kilka o betonie

Beton to sztuczny kamień wytworzony z mieszaniny wody, kruszywa i cementu, w którym dochodzi do procesu wiązania. Nie przenosi naprężeń rozciągających, ale świetnie przenosi ściskanie. Natomiast stal radzi sobie z rozciąganiem bardzo dobrze. Dlatego w połączeniu stal i beton powstaje żelbet, który jest w stanie przenosić ściskanie jak i rozciąganie. Ale, żeby to wszystko działało, stal i beton muszą mieć odpowiednią przyczepność i otulinę. Pamiętaj ! Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych nie używaj zatłuszczonych i pomalowanych farbą prętów stalowych, gdyż nie zapewnisz właściwej przyczepności. Lekka rdza nie przeszkadza, lecz poważna, kilkuletnia korozja już tak.

Fundament Twojego Domu Marzeń możesz wykonać na dwa sposoby:

 1. Wykonujesz wykop ok. 10 cm głębiej niż wartość docelowa i wylewasz warstwę „chudego” betonu gr. 10 cm z betonu klasy B10 (C8/10) lub B15 (C12/15). Na tak przygotowanym podłożu po związaniu betonu, ustawiasz zbrojenie na wysokości min. 4 cm nad betonem.
 2. Wykonujesz wykop ok. 5 cm głębiej niż wartość docelowa i w tak przygotowanym wykopie ustawiasz zbrojenie na wysokości minimum 7,5 cm nad gruntem.

Fundamenty pośrednie

Fundamenty pośrednie przenoszą obciążenie na położone głębiej warstwy podłoża gruntowego. Wykorzystując te elementy wykonujemy obiekt na gruncie nienośnym. Bez obaw o nierównomierne osiadania, gdyż wszystkie obciążenia przekazane są na grunt nośny poniżej, a warstwy wyższe nie są obciążane.

Pale fundamentowe przenoszą obciążenia przez tarcie, które występuje na pobocznicy pala oraz przez docisk podstawy, która oparta jest na warstwie nośnej. Najczęściej występują pale betonowe i żelbetowe, rzadziej drewniane (ze względu na korozję drewna) oraz stalowe (ze względu na ogromne koszty). Występują różne rodzaje pali, w zależności od sposobu wprowadzenia w grunt jak: pale wiercone, wkręcane, wbijane, wciskane lub wwibrowywane. Często spotyka się mikropale (duża ilość małych pali ale bardzo mocno skupionych wokół siebie) oraz metodę jet-grouting (wzmacnianie, stabilizowanie podłoża gruntowego zaczynem betonowym wprowadzanym w grunt pod ciśnieniem). Pale prefabrykowane mają wymiary w przekroju od 25×25 cm do 40×40 cm i długość do 18 m. Wykonywane w gruncie mają średnicę do nawet 1,80 m, a długość do 30 m. Pale wykonywane w gruncie jako wiercone metodą ciśnieniowego betonowanie ciągłego tzw. CFA mają średnicę o wymiarze 40-150 cm.

Słupy fundamentowe składowane w wytwórni
Stos pali prefabrykowanych. Źródło strona Inżynier Budownictwa.

Podczas wykonywania pali dla każdego wykonuję się tzw. metrykę pala oraz fakt jego powstania odnotowuje się w dzienniku wykonywania pali. Na palach opiera się docelowe ławy lub stopy fundamentowe. Roboty związane z wykonywaniem fundamentów pośrednich powinny być prowadzone pod ciągłym nadzorem technicznym, a przebieg robót kontrolowany zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. Najczęściej wykonywaniem fundamentów pośrednich zajmują się wyspecjalizowane firmy z odpowiednim sprzętem.

Maszyna wiercąca do słupów
Wiertnica do pali CFA. Źródło: http://www.kdm.net.pl/oferta/sprzedaz/wiertnice-tescar/

Podsumowując

Do tematu fundamentów należy podejść bardzo ostrożnie oraz profesjonalnie. To one będą odgrywały ważną rolę podczas całego okresu życia obiektu. Silne fundamenty to podstawa udanego… (tu wstaw dowolne słowo 🙂 ). To stara prawda i jest tak od pokoleń, nie tylko w budownictwie ale ta zasada sprawdza się również w życiu każdego z nas. Pamiętaj, aby zapewnić prawidłowe wykonanie fundamentów, zadbać o stan zbrojenia i wymaganą otulinę. Zapoznaj się dokładnie z projektem fundamentów i nie rób nic na siłę ! Jest to jeden z najważniejszych elementów Twojego Domu Marzeń, domu, w którym będą dorastały Twoje dzieci. Nie pozwól na „fuszerkę” i zadbaj o wszystko. Jeśli nie możesz poradzić sobie z dokumentacją techniczną poproś doświadczonego inżyniera o pomoc. Pamiętaj o istocie sprawy !

Pozdrawiam i zapraszam do pozostałych artykułów.

Tomek 🙂

Wykop fundamentowy – najważniejsze informacje

Wykop fundamentowy

Słowem wstępu:

W dzisiejszym artykule zapoznam Cię z tematem wykopu pod fundamenty Twojego Domu Marzeń. Przedstawię najczęściej spotykane rodzaje i metody wykonywania wykopów i ich zabezpieczenia. Myślę, że artykuł będzie dość ciekawy. Wszystko pokażę na załączonych zdjęciach. Zapraszam dalej.

Gotowi ? Zaczynamy 3…2…1… Wykop…

Co znajdziesz w tym artykule ?

 • Wykop i ich rodzaje.
 • Określenie kategorii gruntu.
 • Wytyczenie obiektów budowlanych.
 • Kategorie geotechniczne gruntu.

Treści będzie naprawdę sporo dlatego będzie podzielona na trzy części. Pierwsza część na temat wykopów, druga cześć na temat fundamentów, a trzecia cześć podsumowująca prace przygotowawcze, wykopy i fundamenty. Zapraszam 🙂

Wykop

Wykop pod fundament to usunięcie gruntu w miejscu docelowym w celu posadowienia (wykonania fundamentów) budynku czy budowli. Po wykonaniu betonowania, pozostałą część należy zasypać. Wykopy możemy podzielić na wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne lub jamiste.

Wykop wąskoprzestrzenny

To wykop o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m. Czyli taki, który wykonujemy tylko w osiach wyznaczonych przez geodetę, na głębokość i szerokość określoną w projekcie. W praktyce takie wykopy realizuje się ręcznie lub przy użyciu minikoparki. Są one dostosowane do szerokości fundamentu, co skutkuje mniejszą ilością pracy i materiałów, gdyż ściany wykopu tworzą szalunek tracony.

Jeśli wykonujesz je sam kopiesz wąsko (na szerokość fundamentu). Układasz zbrojenie, beton i gotowe. Nie budujesz i wynajmujesz szalunków, nie zakopujesz. Oszczędzasz czas i pieniądze. Można to zrobić na dwa sposoby.

Pierwszy – wykonaj wykop o 10 cm głębszy, niż przewiduje projekt. Możesz kopać ręcznie lub przy użyciu minikoparki. Na dnie wykopu wykonaj warstwę betonu klasy np. B10 lub B15. To tak zwany “chudy beton”. Zapobiega mieszaniu się betonu docelowego z gruntem. Pomaga wykonać zbrojenie i zachować odpowiednią otulinę prętów. Po związaniu betonu ustawiasz zbrojenie minimum 3 cm nad warstwą betonu i wykonujesz docelowy fundament.

Drugi – wykonujesz wykop o 10 cm głębszy. Potem ustawiasz zbrojenie tak by dolna jego krawędź była minimum 7,5 cm powyżej gruntu. Wykorzystej do tego celu cegły np. ceramiczne. To bardzo ważne ! Po tak przygotowanym zbrojeniu układasz beton klasy C20/25 (lub innej określonej w projekcie). Pamiętaj o wibrowaniu betonu między zbrojeniem. Wibrowanie jest potrzebne aby beton wypełnił wszystkie wolne przestrzenie oraz aby z betonu wydostało się nagromadzone w procesie produkcji powietrze ! Zapobiega to powstawaniu wolnych przestrzeni między ziarnami i zbrojeniem.

Wykop wąskoprzestrzenny
Wykop wąskoprzestrzenny. Ściany wykopu są szalunkiem.

Wykop szerokoprzestrzenny

To wykop o szerokości dna większej jak 1,5 m. Najczęściej wielkopowierzchniowe, polegają na wybraniu gruntu nie tylko pod docelowy fundament, lecz też wokół niego. Wykonywane są przy użyciu sprzętu ciężkiego, jak koparki gąsienicowe lub kołowe. Najczęściej grunt jest wybierany na całej powierzchni zabudowy, na której ma stanąć budynek. Są stosowane pod dużymi obiektami mieszkalnym lub przemysłowymi. Praca w dużych wykopach jest łatwiejsza, ze względu na ilość miejsca. Z reguły fundamenty pod duże budynki są bardzo szerokie i należy wykonać je w szalunku. Tutaj już w każdym przypadku wykonuje się podkład z „chudego” betonu klasy B10 lub B15 o grubości minimum 10 cm. Zależnie od warunków gruntowych i wodnych grubość może wynieść nawet 30-50 cm. Po wykonaniu fundamentów, rozebrania szalunków i wykonaniu przeciw wodnej izolacji fundamentów, przestrzenie pomiędzy nimi zasypuje się gruntem wykopanym wcześniej. Chyba że grunt ten nie nadaje się do wykorzystania wtedy przywozi się na budowę piasek z kopalni.

Wykop szerokoprzestrzenny
Wykop szerokoprzestrzenny

jamiste – o szerokości i długości dna lub średnicy mniejszej lub równej 1,5 m. Najczęściej jako wykopy pod stopy fundamentowe ale o tym dalej.

Określenie kategorii gruntu

Określenie kategorii gruntu należy do projektanta. Na podstawie badań gruntu oraz obciążeń dobierze odpowiednie wymiary fundamentów, docelową głębokość posadowienia oraz odpowiednie zbrojenie. Ewentualne wzmocnienia ścian połączone z fundamentem jak trzpienie czy słupki również zostaną uwzględnione.

W normie PN-86/B-02480 podzielono grunty na kategorie od I do XVI, lecz nas w praktyce budowlanej interesują głownie kategorie I-IV. Określenie kategorii gruntu dokonuje się na podstawie jego cech mechanicznych, chemicznych, fizycznych i wytrzymałościowych. W tym celu należy rozpoznać podłoże gruntowe, poprzez pobranie w terenie próbki gruntu. W artykule o wyborze działki pisałem aby przed zakupem wybranej nieruchomości gruntowej zlecić wykonanie badania gruntu. Unikniesz kłopotów podczas budowy i nie poniesiesz dodatkowych kosztów np. większych wykopów i masywniejszych fundamentów. .

Wiertła

Należy wykonać co najmniej jeden otwór na każde 100 m2 powierzchni budynku. W przypadku obiektów o powierzchni mniejszej niż 300 m2 należy wykonać minimum 3 otwory nieleżące w jednej linii, najlepiej na obrysie planowanego budynku. W celu wykonania badań gruntu polecam wynająć sprawdzonego geologa z Twojej okolicy. Oprócz badań na Twojej działce, możesz dowiedzieć się wielu przydatnych informacji. Koszt za wykonanie jednego otworu mieści się w przedziale 80-150 zł więc przy trzech otworach to nie jest zbyt wielki wydatek, a jakże pomocny. Co by się wydarzyło, gdy po zakupie działki i zdobyciu wszystkich pozwoleniach zaczynasz budowę, wjeżdża koparka i okazuje się, że pod warstwą humusu jest nasyp niekontrolowany, wcześniej był jakiś staw, a ówczesny właściciel postanowił staw zakopać i sprzedać działkę jako budowlaną ? Zostawiam Cię z tym pytaniem.

Wytyczenie obiektu budowlanego

Pisałem o tym wcześniej tutaj. Powtórzę najważniejsze informację.

Wytyczanie konturów obiektów budowlanych w terenie polega na wyznaczaniu i trwałym oznaczeniu na gruncie (w wykopie lub poza jego obrysem) wszystkich charakterystycznych punktów i osi geometrycznych. Najczęściej do tego celu używa się tachimetru i dalmierza, a całą operację wykonuje uprawniony geodeta. Sposoby oznaczenia budynków w terenie są różne. Najczęściej wykonuje się oznakowanie punktów charakterystycznych przez palikowanie, wyznaczenie osi geometrycznych budowli metodą ław drutowych. Co do głębokości posadowienia, należy poprosić geodetę aby w wybranym miejscu, na istniejącym trwałym elemencie wyznaczył nam tzw. reper – czyli punkt o znanej wysokości, abyś na etapie wykopu wiedział na jaką głębokość kopać, odnosząc się do ww punktu (przy użyciu niwelatora). Ważne jest aby reper był zaznaczony na trwałym elemencie np. krawężniku, latarni czy sąsiednim budynku oraz aby z przeprowadzonych prac geodeta zostawił szkic naniesionych punktów i ich wysokości.

Ławice
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kategorie geotechniczne

Należy pamiętać jeszcze o jednym ważnym elemencie tej układanki. Do jakiej kategorii geotechnicznej należy Twój budynek ? O wyborze jej decyduje projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Powiem tylko, że jeśli na Twojej działce nie ma żadnych przenikających się warstw gruntu oraz konstrukcja jest bryłą prostą to kategoria geotechniczna Twojego Domu Marzeń jest kategorią pierwszą.

Na tym etapie zakończę dzisiejszy wpis. Kontynuacja nastąpi w przyszłym tygodniu. Będzie mi miło jeśli przebrniesz przez ten artykuł i dasz mi znać co sądzisz o jego treści. Czy wszystko jest jasne i zrozumiałe ?  Czy informację zawarte tutaj były pomocne ? To chyba pytanie było gdzieś w instrukcji Google. Przeczytaj do końca i napisz co o tym sądzisz ? Może masz inne pytania ?

Podsumowanie całości prac ziemnych nastąpi w poście po omówieniu fundamentów.

Życzę przyjemnego wieczoru i dziękuję, że jesteś ze mną. Jest mi niezmiernie przyjemnie widzieć Cię na moim blogu 🙂

Pozdrawiam Tomek.

P.S. W kolejnym artykule opiszę fundamenty, zbrojenie i izolację przeciw wodną oraz dam przydatne wskazówki wykonawcze.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera i polub fan page na Facebooku. Daj mi znać czy przydaje Ci się wiedza, którą przekazuję.