Real Time Analytics

Beton komórkowy – co to jest i ile kosztuje ściana zewnętrzna?

Kilka słów wyjaśnienia

O materiałach na ściany konstrukcyjne (nośne) i ich rodzajach pisałem wcześniej tutaj:

Dziś skupię się głownie na właściwościach bloczków z betonu komórkowego. To nie jest artykuł sponsorowany. Proszę nie sugerować się wyborem producentów do zestawienia. Wszystkie potrzebne materiały zebrane do artykułu przedstawili tylko nieliczni producenci i tymi materiałami się posługiwałem. Nie czerpie korzyści majątkowych, ani żadnych innych od producentów wymienionych w tym artykule. Po prostu tylko oni mają wystarczające dane do rzetelnego przedstawienia tematu.

Co znajdziesz się w artykule:

 • z czego wykonany jest beton komórkowy,
 • właściwości fizyczne bloczków (gęstość, wytrzymałość, przewodność cieplna, porowatość),
 • zestawienie i porównanie właściwości fizycznych, wymiarów i cen bloczków z betonu komórkowego wybranych producentów,
 • zestawienie i porównanie ilości izolacji cieplnej ze styropianu potrzebnej dla danego typu bloczka z betonu komórkowego wybranych producentów.

Beton komórkowy – proces produkcji

Beton komórkowy wykonany jest z mieszaniny kilku składników. Jest to:

 • piasek,
 • wapno,
 • woda,
 • cement,
 • gips (anhydryt),
 • aluminium.
Beton komórkowy składniki
Składniki betonu komórkowego – www.solbet.pl

Składniki ułożone są malejąco, to znaczy, że najwięcej jest piasku, a najmniej aluminium. Wszystkie z nich to surowce naturalne. Beton komórkowy jest materiałem zdrowym, o znikomej promieniotwórczości naturalnej. Beton kruszywowy jest znacznie bardziej promieniotwórczy! Jednak są to wartości znikome, nie zagrażające zdrowiu. Na promieniotwórczość betonu komórkowego duży wpływ ma pasta aluminiowa. To ona po zmieszaniu z wapnem decyduje o porowatości materiału, tworząc miliony małych porów.

Beton komórkowy – właściwości fizyczne

Podstawowe właściwości fizyczne betonu komórkowego to:

 • Gęstość ρ – jeśli gęstość rośnie, to wzrasta wytrzymałość, a maleje izolacyjność cieplna. Gęstość ma też wpływ na izolacyjność akustyczną. Jeżeli jest niska to więcej dźwięku dociera przez ściany.
 • Wytrzymałość na ściskanie fy – wynika bezpośrednio z gęstości. Większa gęstość=większa wytrzymałość.
 • Opór cieplny R i przewodność cieplna λ (parametry izolacyjności) – jeśli gęstość jest niska to współczynnik przewodzenia ciepła jest niski (to dobrze, przez ścianę “ucieka” mniej ciepła, a opór cieplny wysoki! Wraz ze wzrostem gęstości betonu komórkowego maleje jego opór cieplny. Wynika to bezpośrednio z ilości porów w samym materiale. Więcej porów to niższa wytrzymałość, a wyższa izolacyjność!
 • Porowatość – wynika z ilości zastosowanej pasty aluminiowej, która w reakcji z wapnem spulchnia mieszankę, tworząc miliony małych porów. To właśnie porowatość wpływa na parametry izolacyjne bloczków z betonu komórkowego.

Parametry, na które musisz zwrócić uwagę opisałem wyżej. To główne cechy, których nie zobaczysz “gołym okiem”. Badane są i określane na partii materiału w laboratorium. Wybór materiału o określonych cechach zależy od Twoich środków finansowych przeznaczonych na budowę. Jak zobaczysz w tabeli poniżej mnogość cech jest olbrzymia. Może Ci się wydawać, że dwa bloczki o tych samych wymiarach są identyczne. W rzeczywistości może być inaczej. Bloczek, bloczkowi nierówny!

Beton komórkowy – zestawienie właściwości fizycznych i CEN elementów

Tabela przedstawiająca właściwości fizyczne i średnie ceny wybranych bloczków z betony komórkowego!

Rozpiętość cen i kosztów budowy ścian z betonu komórkowego

Są już betony komórkowe, z których z powodzeniem wybudujesz ścianę jednowarstwową! To Ytong Energo+ i Solbet Ideal. Stosując te materiały, możesz spać spokojnie, w zdrowym domu, bez dodatkowej izolacji termicznej. Dlatego mówiąc o kosztach budowy nie należy sugerować się tylko ceną bloczka, lecz trzeba wziąć pod uwagę koszt ocieplenia ściany dwuwarstwowej.

Pewnie cena Ytong Energo+ i Solbet Ideal przeraża w porównaniu do innych rodzajów bloczków. Jednak kiedy rozpatrzysz koszty budowy ściany jednowarstwowej, a ściany dwuwarstwowej to można pokusić się o ścianę jednowarstwową. Tym bardziej, że Ytong spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie warunków technicznych już na 2021 rok i jego współczynnik przenikania ciepła wynosi U=0,17 W/(m2*K) !!! Solbet Ideal spełnia warunki z roku 2017, lecz podejrzewam, że w niedługim czasie pojawią się nowe betony komórkowe w ofercie tego producenta.

Beton komórkowy Ytong Energo +
Bloczek Ytong Energo+ spełnia wymogi dotyczące współczynnika przenikania ciepła wynikające z warunków technicznych na rok 2017 i 2021

Na zdjęciu poniżej przedstawiam przykładowe porównanie kosztów budowy domu parterowego,o powierzchni użytkowej 120 m2, bez poddasz użytkowego, z dachem wielospadowym:

Szacunkowy koszt budowy, stan deweloperski – kalkulatorbudowlany.ytong-silka.pl
 • Koszty ściany jednowarstwowej wahają się w przedziale: 23400 – 27400 PLN
 • Koszty ściany dwuwarstwowej (z ociepleniem) wahają się w przedziale: 27300 – 36400 PLN
 • Należy pamiętać, że to koszty szacunkowe. Stawki robocizny są różne w różnych województwach. Dlatego przed wyborem materiału polecam policzyć je dokładnie!

Beton komórkowy – ściana jedno warstwowa i dwuwarstwowa – KOSZTY wybudowania 1 m2

Parterowy dom bez poddasz o powierzchni 120 m2 to około 130-140 m2 ścian zewnętrznych i 60-80 m2 ścian wewnętrznych. Dla uproszczenia rachunku nie odejmuje otworów okiennych. Dodatkowe ocieplenie to kolejne metry kwadratowe styropianu, klej, siatka, tynk zewnętrzny, robocizna – to wszystko koszty.
Jaka jest różnica w cenie materiału dla najtańszego bloczka z betonu komórkowego i dodatkowej izolacji cieplnej wynikającej z tabeli?


Tabela przedstawiająca grubość warstwy styropianu potrzebnego do osiągnięcia współczynnika U zgodnego z Warunkami Technicznymi na rok 2017 i 2021 !

Ytong Energo + nie wymaga dodatkowej izolacji cieplnej. Na zewnętrznej warstwie wykonujesz tylko tynk zewnętrzny. Średnia cena 1 m2 wynosi 205 zł.
Koszt materiału do wybudowania 130 m2 ściany jest następujący:

 • Bloczki z betonu komórkowego Ytong Energo+ gr. 48 cm: 130*205 = 26 650 zł
 • Zaprawa do cienkich spoin: 130*6,4*1,00 = 832 zł
 • Warstwa zbrojąca z siatką: 130*4,5*2 =1170 zł
 • Ozdobny tynk silikonowy (np. baranek): 130*2,5*10 = 3250 zł
 • Łącznie: 26 650 + 832 + 1170 + 3250 = 31 902 zł (brutto) Jest to wartość szacunkowa, nieuwzględniająca kosztów związanych z robocizną na poszczególnych etapach!

A teraz dla przykładu wybiorę najtańszy bloczek z zestawienia. jest to Ytong PP3/0,5. Średnia cena 1 m2 wynosi 72 zł. Dodatkowo ścianę zaizoluje styropianem fasadowym, grafitowym o współczynniku λ=0,033. Wymagana warstwa izolacji to 10 cm. Dopiero po tej czynności możemy mówić o porównywalnych wartościach izolacyjnych. Koszt materiału do wybudowania 130 m2 ściany jest następujący:

 • Bloczki z betonu komórkowego Ytong PP3/0,5 gr. 24 cm: 130*72 = 9360 zł
 • Zaprawa do cienkich spoin: 130*3,2*1,00 = 416 zł
 • Styropian o λ=0,033 gr. 10 cm (1 m2 = 18 zł): 130*18 = 2340 zł
 • Klej do styropianu: 130*4,5*1,5 = 878 zł
 • Warstwa zbrojąca z siatką: 130*4,5*2 =1170 zł
 • Ozdobny tynk silikonowy (np. baranek): 130*2,5*10 = 3250 zł
 • Łącznie: 9360 + 416 + 2340 + 878 + 1170 + 3250 = 17 414 zł (brutto) Jest to wartość szacunkowa, nieuwzględniająca kosztów związanych z robocizną na poszczególnych etapach!

Koszty robocizny w województwie lubuskim:

 • murowanie: 60-90 zł/m2,
 • wykonywanie izolacji ze styropianu: 50-80 zł/m2 (zawiera w sobie warstwę zbrojącą),
 • warstwa zbrojąca z siatką: 15-25 zł/m2,
 • ozdobny tynk silikonowy: 30-50 zł/m2

Gdy weźmiesz pod uwagę wykonanie dodatkowej izolacji ze styropianu koszty wzrosną o około 10 000 zł. Pomijając koszty murowania (gdyż będą zbliżone), wykonanie domu w technologi ściany jednowarstwowej i dwuwarstwowej stają się bardzo zbliżone.

Beton komórkowy – największe zalety

 • izolacyjność cieplna – dzięki porowatości materiał ten doskonale izoluje ciepło i zapobiega nadmiernemu ochładzaniu lub nagrzewaniu ścian;
 • odporność ogniowa – bloczki z betonu komórkowego są nie palne. Ściany wykonane w tej technologi nie rozprzestrzeniają ognia, nie topią się, nie wydzielają dymu. Są obojętne chemicznie i maja znikome działanie promieniotwórcze!
 • jednorodność i dokładność wymiarowa – bloczki z betonu komórkowego są jednorodne – pełne w środku 🙂 i w każdym miejscu takie same. Wymiary elementów są utrzymane z dokładnością do 1 mm.
 • prostota i szybkość wznoszenia ścian – elementy ścienne są dużych wymiarów. Standardowe wymiary bloczka to 24 lub 20 cm wysokości, 49 lub 59 cm długości i grubość w przedziale 12-48 cm. Boczna płaszczyzna (przekrój) elementu ściennego z betonu komórkowego jest profilowany na pióro i wpust lub jest gładki. Pióro i wpust ułatwia murowanie, gdyż nie musisz wypełniać spoin pionowych. Przy bloczkach gładkich należy je wypełniać. Murowanie (klejenie) odbywa się na cienkie spoiny kleju o grubości 1-3 mm. Ułatwia to pracę i ogranicza czas i zużycie materiału.
 • wytrzymałość na ściskanie – od 1,5 MPa do 5 MPa, rozpiętość jest bardzo duża, co daje możliwość budowania niskich i średnio-wysokich obiektów. Zobacz w tabeli powyżej jak zmieniają się parametry przy wzroście wytrzymałości.

Co dalej?

W momencie wyboru rodzaju bloczków komórkowych na zewnętrzne ściany konstrukcyjne musisz sugerować się projektem Twojego Domu Marzeń. Każdy projekt można dodatkowo za zgodą autora adaptować. Tzn. dostosować do Twoich własnych potrzeb. Wybór bloczka zależny jest od potrzebnej wytrzymałości na ściskanie. Więc nie ma dowolności w wyborze. Swój wybór, jeśi jest inny niż w dokumentacji powinieneś skonsultować z projektantem, czy dany rodzaj betonu komórkowego możesz z powodzeniem zastosować na swojej budowie. Jeśli natomiast wszystko będzie dobrze to mamy wielką dowolność w stosowaniu betonu komórkowego.

Powyższe wyliczenia są szacunkowe. Chciałem wskazać różnice w wartości materiałów i wykonaniu robót. Dla przykładu wybrałem najdroższy i najtańszy rodzaj bloczków z zestawienia. Cały artykuł ma na celu przedstawienie różnic pomiędzy rodzajami betonu komórkowego. Jak widzisz tych różnic jest całkiem sporo.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu dalej masz wątpliwości co do wyboru materiału skontaktuj się ze mną. Możesz przesłać fragment projektu, a ja postaram się pomóc. Pisz do mnie na adres: tomek@twojdommarzen.pl

Możesz także odwiedzić mnie na Facebook’u i tam do mnie napisać, albo po prostu zostaw komentarz pod tym wpisem 🙂

Pozdrawiam Tomek!

Podziel się swoim zdaniem na ten temat:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.